Vrijwilliger Medical Team Middellandse Zee

Update 7-4-2017

Stichting Bootvluchteling heeft besloten in 2017 NIET uit te varen met de reddingsmissie. Na de zomer nemen we een besluit over de reddingsmissie van voorjaar 2018. Hou vanaf september de website dus goed in de gaten.

Vrijwilliger worden?

Stichting Bootvluchteling biedt een veilige haven, menswaardige opvang en voldoende zorg voor vluchtelingen die Europa bereiken. Wij faciliteren noodzakelijke zorg en vervullen basisbehoeften. Wij bieden hoop voor de toekomst!

Wij zoeken vrijwilligers voor het medisch team op ons reddingsschip op de Middellandse Zee. Lees onderstaande informatie zeer goed door en bekijk kritisch of je hier geschikt voor bent. Ben je ervan overtuigd dat je in het profiel past en dit werk aankunt? Meld je dan aan! Het werk op de Middellandse Zee gebeurd in blokken van 16 dagen. Je kunt je dus alleen voor deze blokken aanmelden en niet eerder of later aankomen. Je kunt je aanmelden voor de volgende blokken: 7 september – 23 september, 22 september – 8 oktober, 7 oktober – 23 oktober.

Werkomstandigheden

Werken op een schip is pittig. Je werkt in een totaal andere omgeving dan een ziekenhuis, kliniek of bijvoorbeeld op één van onze projecten in de kampen. Onderstaande punten schetsen een reëel beeld van de werkomstandigheden. Denk jij dat je dit aan kan? Dan kunnen we je hulp zeer goed gebruiken!

 • Hiërarchische structuur aan boord
 • Strak ritme van huishoudelijke en professionele taken
 • Onregelmatigheid van werkzaamheden
 • Afwisseling extreme inspanning en weinig uitdaging
 • Emotioneel heftige gebeurtenissen (verdrinkingen en stoffelijke overschotten)
 • De karakters van je collega’s aan boord
 • Kleine en gedeelde leef- eet- en slaapvertrekken
 • Mogelijk gemengde man-vrouw vertrekken
 • Gebrek aan privacy
 • Deining van schip i.v.m. zeeziekte
 • Hitte aan dek en mogelijk in verblijven
 • Continue geluid en trilling van scheepsmotor
 • Kwaliteit maaltijden
 • Spanningen tussen groepen vluchtelingen
 • Negatief gedrag van individuele bootvluchtelingen

Werkomschrijving

Taken

 • Je helpt mee met een snelle triage zodra er bootvluchtelingen aan boord komen;
 • Je vergaart informatie door anamnese en lichamelijk onderzoek en beoordeelt op basis daarvan de toestand van de patiënt;
 • Je bewaakt de vitale functies van de patiënt en interpreteert de gevonden parameters;
 • Je stelt een (werk)diagnose vast;
 • Je maakt een behandelplan;
 • Je verleent medische zorg aan de patiënt;
 • Je draagt zorg voor de begeleiding, ondersteuning en opvang van de patiënt en familie;
 • Je werkt volgens de meest recente versie van het protocol.
 • Je draagt zorg voor een adequate registratie en indien noodzakelijk voor een gestructureerde overdracht naar het volgende team.
 • Je werkt hygiënisch en vertrouwelijk;
 • Je werkt samen met overige hulpverleners.

Verantwoordelijkheden

Je bent gedurende je inzet verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en behandeling van (acute) patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben.

Mogelijke kritische situaties

 • Je komt terecht in een situatie waar een tekort is aan alles en jij het gevoel krijgt niets goed te kunnen doen
 • Je een tekort aan slaap en rust krijgt waardoor emotionele en psychische druk nog groter worden
 • Je komt in situaties waar gewonden zorg verlangen, waaronder kinderen
 • Je doden moet bergen, waaronder kinderen

Dit krijg je ervoor terug

 • Een onvergetelijke ervaring waarin jij het verschil hebt gemaakt
 • Gratis verblijf op het schip
 • Een hecht team met dezelfde passie
 • Enorm veel dankbaarheid van de mensen die gered worden

Profiel

Competenties

Je bent zelfstandig, toont initiatief, staat stevig in je schoenen en weet je zeer flexibel op te stellen naar gelang de omstandigheden.
Je bent geestelijk en lichamelijk gezond en wordt op geen enkele manier belemmerd om zwaar emotioneel en lichamelijk werk te verrichten.
Je ervaart gezag en hebt geen problemen met autoriteit.
Je kunt goed in teamverband werken en bent zeer gemotiveerd om dit werk te doen.

Kennis & kunde

Om de juiste zorg te kunnen verlenen zoeken wij artsen en verpleegkundigen met een zekere mate van ervaring:

Artsen:

 • Huisartsen/ specialisten met minimaal 2 jaar werkervaring
 • (bijna) specialisten liefst in de vakken: SEH, IC, aneasthesie, kinder, chirurgie of interne geneeskunde
 • Basisartsen met minimaal 1 jaar werkervaring in de volgende vakgebieden: SEH, IC, kindergeneeskunde, interne of chirurgie
 • Tropenartsen
 • AMA artsen (algemeen militair artsen )

Verpleegkundigen:

 • Gespecialiseerde verpleegkundigen in SEH, IC, kinder. Minimaal 1 jaar praktijkervaring
 • Ervaren klinische verpleegkundigen binnen interne, chirurgische afdeling. Minimaal 2 jaar praktijkervaring met BLS/ALS ervaring
 • Ambulance verpleegkundigen
 • PACU en CCU verpleegkundigen

Overige eisen

 • Geldige BIG registratie
 • Engelssprekend
 • Je hebt een Facebook account of bent bereid een account aan te maken
 • Je bent 16 dagen aaneengesloten beschikbaar

Voorwaarden en afspraken

Vrijwilligerswerk via Stichting Bootvluchteling is op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn als stichting niet verantwoordelijk voor jouw reis, de kosten, eventuele annuleringskosten, of andere omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat je zelf een goede reisverzekering afsluit. We zijn aanvullend verzekerd voor de activiteiten die je voor ons doet.  Ook is het van belang om voorafgaand aan het vrijwilligerswerk te informeren over vereiste vaccinaties. Je krijgt geen vergoeding voor het werk en voor je reiskosten. Zorg zelf voor sponsorgeld!
Tijdens een missie zorgt de stichting voor een buddysysteem om collega’s te ondersteunen en hou je een dagboek bij om je ervaringen vast te leggen.

Stichting Bootvluchteling biedt nazorg indien je daar behoefte aan hebt.

Aanmeldprocedure

Stichting Bootvluchteling heeft besloten in 2017 NIET uit te varen met de reddingsmissie. Na de zomer nemen we een besluit over de reddingsmissie van voorjaar 2018. Hou vanaf september de website dus goed in de gaten.