Vrijwilliger reddingsmissie

Vrijwilliger worden?

Update 7-4-2017

Stichting Bootvluchteling heeft besloten in 2017 NIET uit te varen met de reddingsmissie. Na de zomer nemen we een besluit over de reddingsmissie van voorjaar 2018. Hou vanaf september de website dus goed in de gaten.

Stichting Bootvluchteling biedt een veilige haven, menswaardige opvang en voldoende zorg voor vluchtelingen die Europa bereiken. Wij faciliteren noodzakelijke zorg en vervullen basisbehoeften. Wij bieden hoop voor de toekomst!

Wij zoeken vrijwilligers voor het Search and Rescue team op ons reddingsschip op de Middellandse Zee. Lees onderstaande informatie zeer goed door en bekijk kritisch of je hier geschikt voor bent. Ben je ervan overtuigd dat je in het profiel past en dit werk aankunt? Meld je dan aan! Het werk op de Middellandse Zee gebeurt in blokken van 16 dagen.

Werkomstandigheden

Onderstaande punten schetsen een reëel beeld van de werkomstandigheden. Denk jij dat je dit aan kan? Dan kunnen ze je hulp zeer goed gebruiken! Bekijk deze filmpjes van MSF en MOAS en lees dit artikel om een beeld te krijgen van het werk.

 • Hiërarchische structuur aan boord
 • Strak ritme van huishoudelijke en professionele taken
 • Onregelmatigheid van werkzaamheden,
 • Afwisseling extreme inspanning en weinig uitdaging
 • Emotioneel heftige gebeurtenissen (verdrinkingen en stoffelijke overschotten)
 • De karakters van je collega’s aan boord
 • Kleine en gedeelde leef- eet- en slaapvertrekken
 • Mogelijk gemengde man-vrouw vertrekken
 • Gebrek aan privacy
 • Deining van schip i.v.m. zeeziekte
 • Hitte aan dek en mogelijk in verblijven
 • Continue geluid en trilling van scheepsmotor
 • Kwaliteit maaltijden
 • Spanningen tussen groepen vluchtelingen
 • Negatief gedrag van individuele bootvluchtelingen

Werkomschrijving

Verantwoordelijkheden schipper

Als schipper ben je eindverantwoordelijk over het SAR-team aan boord van de RIB. Hiërarchisch functioneer je onder de boordcoördinator van het moederschip. Je bestuurt de RIB tijdens reddingsacties van bootvluchtelingen en geeft orders aan de crew. Beslissingen over het te water laten van de RIB vanaf het moederschip worden genomen in samenspraak met de boordcoördinator van het moederschip. Je bent verantwoordelijk voor de technische staat van de RIB, inclusief de kraan, en zorgt dat deze ten alle tijden paraat is. Je oefent met de crew, bereid acties voor, verzorgt een debriefing van het team en brengt verslag uit aan de boordcoördinator.

Taken schipper RIB

 • Eindverantwoordelijk aan boord van RIB
 • Leidinggevende over alle opvarenden op RIB
 • Verantwoordelijk voor handelen RIB
 • Verslag uitbrengen aan eindverantwoordelijk boordcoördinator moederschip
 • Communicatie met moederschip
 • Debriefing met team

Verantwoordelijkheden opstappers

Als SAR-Opstapper (2 personen op RIB) word je aangestuurd door de SAR-schipper en ben je degenen die vanuit de RIB reddingswerkzaamheden verricht. Dit kan bestaan uit het begeleiden van boten naar het moederschip tot en met het redden van drenkelingen door deze na te duiken in zee. Je bent fysiek fit en sterk en in staat om volwassen drenkelingen uit zee de RIB in te trekken en ook onder zware omstandigheden (golfslag en krachteloze drenkeling) vluchtelingen veilig aan boord van het moederschip te brengen.

Taken opstappers

 • Hand- en spandiensten rond RIB
 • Redden van drenkelingen
 • Extra ogen en oren van de schipper (ook ’s nachts)
 • Geeft tactische suggesties op het gebied van redden aan schipper

Verantwoordelijkheden dekpersoneel

Als persoon aan dek (5 personen aan boord moederschip) functioneer je onder het gezag van de boordcoördinator en voer je algemene hand- en spandiensten aan boord van het moederschip uit. Zodra bootvluchtelingen aan boord zijn en door de triage zijn gegaan is het dekpersooneel verantwoordelijk voor de zorg van gezond bevonden vluchtelingen aan dek. Het uitdelen van drinken en voedselpakketten en dekens, het schoonmaken van sanitaire voorzieningen aan dek in het crew-gedeelte van het schip, behoren tot jouw werkzaamheden. Ook het meedraaien in keukendiensten. In de haven help je mee met bevoorrading en het aan- en afmeren.

Taken dekpersoneel

 • Voorkomende werkzaamheden rondom het schip
 • Binnen halen en te water laten van RIB
 • Aan en afmeren moederschip
 • Schoonmaakwerkzaamheden aan schip
 • Bevoorraden van schip
 • Vluchtelingen ondersteunen
 • Huishoudelijke taken

Profiel

Algemene competenties

Je bent zelfstandig, toont initiatief, staat stevig in je schoenen en weet je zeer flexibel op te stellen naar gelang de omstandigheden.
Je bent geestelijk en lichamelijk gezond en wordt op geen enkele manier belemmerd om zwaar emotioneel en lichamelijk werk te verrichten.
Je ervaart gezag en hebt geen problemen met autoriteit.
Je kunt goed in teamverband werken en bent zeer gemotiveerd om dit werk te doen.

Kennis & kunde schippers

 • Minimaal 21 jaar
 • Klein Vaarbewijs I & II
 • Ruime ervaring met varen RIB
 • Marifooncertificaat (minimaal binnenmarifoon)
 • Technische basiskennis
 • Engels sprekend
 • Geldig paspoort ( ID-kaart voldoet niet in internationale wateren)
 • Je hebt een facebook account of bent bereid een account aan te maken.
 • Je bent 16 dagen aaneengesloten beschikbaar

Kennis & kunde opstappers

 • Minimaal 21 jaar
 • Man
 • Fysiek sterk en fit
 • Uitvoering algemene hand- en spandiensten
 • Engels sprekend
 • Geldig paspoort ( ID-kaart voldoet niet in internationale wateren)
 • Je hebt een facebook account of bent bereid een account aan te maken.
 • Je bent 16 dagen aaneengesloten beschikbaar

Pre: Ervaring op zee
Pre: Ervaring met reddingswerk
Pre: Lifeguard-ervaring & diploma’s

Kennis en kunde dekpersoneel

 • Minimaal 21 jaar
 • Fysiek gezond
 • Engels sprekend
 • Geldig paspoort ( ID-kaart voldoet niet in internationale wateren)
 • Je hebt een facebook account of bent bereid een account aan te maken.
 • Je bent 16 dagen aaneengesloten beschikbaar

Pre: Ervaring op zee

Voorwaarden en afspraken

Een aantal condities zijn belangrijk om te weten.

 • Tussentijds terugkeren is niet mogelijk (tenzij zich bij het thuisfront een zeer ernstige situatie zoals een overlijden voordoet).
 • Communicatie met thuisfront is mogelijk via satelliet internet verbinding. Foto’s en andere bestanden uploaden kan alleen na toestemming vanwege beperkt datalimiet.
 • Kosten: retour vliegticket naar Malta (kan al vanaf 160 euro) en mogelijk 1 of 2 overnachtingen op het eiland.
 • De taakverdeling wordt door de coördinator bepaald. De RIB schipper is altijd de schipper. Er wordt dus niet gerouleerd. Als jij graag als RIB schipper mee wilt zou je dan ook aan willen geven of je bereid bent om als opstapper of dekpersoneel mee te gaan?

Vrijwilligerswerk via Stichting Bootvluchteling is op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn als stichting niet verantwoordelijk voor jouw reis, de kosten, eventuele annuleringskosten, of andere omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat je zelf een goede reisverzekering afsluit. We zijn aanvullend verzekerd voor de activiteiten die je voor ons doet. Ook is het van belang om voorafgaand aan het vrijwilligerswerk te informeren over vereiste vaccinaties. Je krijgt geen vergoeding voor het werk en voor je reiskosten. Zorg zelf voor sponsorgeld!
Tijdens een missie zorgt de stichting voor een buddysysteem om collega’s te ondersteunen en hou je een dagboek bij om je ervaringen vast te leggen.

Stichting Bootvluchteling biedt nazorg indien je daar behoefte aan hebt.

Aanmeldprocedure

Stichting Bootvluchteling heeft besloten in 2017 NIET uit te varen met de reddingsmissie. Na de zomer nemen we een besluit over de reddingsmissie van voorjaar 2018. Hou vanaf september de website dus goed in de gaten.