Stichting Bootvluchteling (Incassant-ID: NL34ZZZ632743370000) behoudt zich voor als de situatie in het veld wijzigt de (maandelijkse) gift te besteden daar waar onze hulp op dat moment het hardste nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Stichting Bootvluchteling, Mariahoek 16, 3511 LG Utrecht of via info@bootvluchteling.nl.

Boat Refugee Foundation (fundraising ID: NL34ZZZ632743370000) can allocate the (monthly) donation to other tasks if the situation on the ground changes and immediate support is required somewhere else. We processes personal data on behalf of its donor administration, fundraising programs and to inform about its activities. If you choose not to receive this information, you may notify Boat Refugee in writing at any given time: Mariahoek 16, 3511 LG Utrecht or via info@bootvluchteling.nl.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf maandelijks op de hoogte van ons werk en de ontwikkelingen in vluchtelingenkamp Moria.