Αιτιολόγηση

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη διαφάνεια. Επιδιώκουμε τoν πιο υψηλήό βαθμό χρηματικής ακεραιότητας.

Έγγραφα και εκθέσεις

Εδώ θα βρείτε τα καταστατικά.

Εδώ την λογιστική έκθεση και την έκθεση των ενεργειών του έτους 2022.
Εδώ την λογιστική έκθεση και την έκθεση των ενεργειών του έτους 2021.
Εδώ την λογιστική έκθεση και την έκθεση των ενεργειών του έτους 2020.

Εδώ θα βρείτε οργανογραμμα BRF για το 2023.
Εδώ θα βρείτε εσωτερικοι κανονεσ λειτουργιασ.

 

ταμεία

Συνδρομητές και χορηγοί: μόνο από τη μητρική εταιρεία. Το Ίδρυμα Boat Refugee Foundation των Κάτω Χωρών (η μητρική οργάνωση) χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Fred (Fred Foundation), το Ίδρυμα Philips (Philips Foundation) και την EO Metterdaad. Εκτός από αυτά, το σημαντικότερο ποσό των δωρεών προέρχεται από ιδιώτες δωρητές. Επιπλέον, η μητρική οργάνωση στις Κάτω Χώρες λαμβάνει τακτικά δωρεές από εκκλησίες, οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των υποστηρικτικών μας οργανώσεων.

Do you want an optimal website? Then we need some cookies from you. Adjust my preferences