Σπίτι Η Ομάδα μας

Η Ομάδα μας

Η Boat Refugee Foundation είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) εγγεγραμμένη στις Κάτω Χώρες (η μητρική οργάνωση). Προκειμένου να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, η ολλανδική οργάνωση ίδρυσε ένα αλλοδαπό υποκατάστημα (η θυγατρική οργάνωση), το οποίο είναι αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 1(ζ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 10616/2020.

Υπάρχει στενή συνεργασία και συμβίωση μεταξύ των δύο νομικών οντοτήτων. Το ελληνικό υποκατάστημα διοικείται από τον Διευθυντή της Boat Refugees στην Ολλανδία και έναν Έλληνα νόμιμο εκπρόσωπο. Το Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο της μητρικής και της θυγατρικής οργάνωσης. Το έργο του ελληνικού υποκαταστήματος χρηματοδοτείται από την Boat Refugee των Κάτω Χωρών.

Συμβούλιο Επιτήρησης

Το Συμβούλιο Επιτήρησης αποτελείται από εθελοντικά μέλη.

René Berg

Πρόεδρος
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Merien Fortuijn

Ταμίας
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Pieter van Essen

Μέλος της Διοίκησης
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Iris van Irsel

Μέλος της Διοίκησης
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Διαχείριση

Annerieke Berg – de Boer

Διευθύντρια
annerieke@bootvluchteling.nl

Γαρυφαλλιώ Σπανού

νόμιμος εκπρόσωπος, +31 6 22 02 32 71
spanou@boatrefugee.com

Προσωπικό

Niska Stoker

διαχειρίστρια έργου
niska@bootvluchteling.nl

Κα. Schröder

Διευθυντής περιοχής Βορείου Αιγαίου
am-aegean@boatrefugee.com

Κα. Budde

Συντονιστής Ιατρικών Υπηρεσιών
medics-lesvos@boatrefugee.com

Κα. Vrins

Συντονιστής MHPSS Λέσβος
mhpss-lesvos@boatrefugee.com

Κα. de Bruijn

Συντονιστής Εθελοντών Λέσβος
volunteer-lesvos@boatrefugee.com

Κ. Maude

Οικονομικός διοικητικός βοηθός
finance-lesvos@boatrefugee.com

Do you want an optimal website? Then we need some cookies from you. Adjust my preferences