Σπίτι Η Ομάδα μας

Η Ομάδα μας

Η Boat Refugee Foundation είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) εγγεγραμμένη στις Κάτω Χώρες (η μητρική οργάνωση). Προκειμένου να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, η ολλανδική οργάνωση ίδρυσε ένα αλλοδαπό υποκατάστημα (η θυγατρική οργάνωση), το οποίο είναι αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 1(ζ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 10616/2020.

Υπάρχει στενή συνεργασία και συμβίωση μεταξύ των δύο νομικών οντοτήτων. Το ελληνικό υποκατάστημα διοικείται από τον Διευθυντή της Boat Refugees στην Ολλανδία και έναν Έλληνα νόμιμο εκπρόσωπο. Το Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο της μητρικής και της θυγατρικής οργάνωσης. Το έργο του ελληνικού υποκαταστήματος χρηματοδοτείται από την Boat Refugee των Κάτω Χωρών.

Συμβούλιο Επιτήρησης

Το Συμβούλιο Επιτήρησης αποτελείται από εθελοντικά μέλη.

Miguette Jadoul

Πρόεδρος
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Ilse Westerbeek

Μέλος της Διοίκησης
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Pieter van Essen

Μέλος της Διοίκησης
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Aart van der Horst

γραμματέας
raadvantoezicht@bootvluchteling.nl

Διαχείριση

Esther Vonk

Διευθύντρια
esther@bootvluchteling.nl

Κ. Galinos

νόμιμος εκπρόσωπος, +31 6 22 02 32 71
legalrepresentative@bootvluchteling.nl

Προσωπικό

Fabienne Wijnen

διαχειρίστρια έργου
programma-manager@bootvluchteling.nl

Κ. Burroughs

Διευθυντής περιοχής Βορείου Αιγαίου
am-aegean@boatrefugee.com

Κ. Maude

Συντονιστής Ιατρικών Υπηρεσιών
medics-lesvos@boatrefugee.com

Κα. Christodoulou

Συντονιστής MHPSS Λέσβος
mhpss-lesvos@boatrefugee.com

Κ. de la Huerga Rojo

Συντονιστής Εθελοντών Λέσβος
volunteer-lesvos@boatrefugee.com

Κ. Galinos

Οικονομικός διοικητικός βοηθός
finance-lesvos@boatrefugee.com

Do you want an optimal website? Then we need some cookies from you. Adjust my preferences