Stichting Bootvluchteling vraagt aandacht voor tekortschietende zorg voor minderjarige vluchtelingen.

We sound the alarm: care for underage refugees in Moria falls seriously short