Persbericht | Herstart medische missie Lesbos

Op 31 december 2017 trok Stichting Bootvluchteling de medische missie terug uit kamp Moria, omdat het op dat moment niet mogelijk was de missie op ons gewenste niveau te krijgen en wij niet langer de toereikende fondsen hadden. Helaas is gebleken dat de capaciteit van plaatselijke hulpverleners om langdurig te voorzien in de vraag naar gezondheidszorg in het kamp ontbreekt.

Om deze reden hebben wij besloten om onze medische missie per 1 mei 2018 te herstarten in kamp Moria. Na een gedegen onderzoek ter plaatse en een goede voorbereiding in het kamp, durven wij deze stap met vertrouwen te zetten. De medische missie is beter voorbereid; met stabielere financiën, een verbeterde registratie, waarborging van privacy van patiënten en een uitgebreider team in Nederland en Lesbos.

Wij kijken er naar uit om weer noodzakelijke medische zorg te verlenen aan kwetsbare mensen in kamp Moria.

Foto: Henk van Lambalgen

Meer informatie over dit bericht kunt u opvragen bij Margriet van der Woerd, persvoorlichter Stichting Bootvluchteling: pers@bootvluchteling.nl