Lesbos – Moria

“Mijn bezoek aan Moria heeft een diepe indruk achtergelaten. Het werk wat wij er doen doet er toe”

Het werk op Lesbos is drastisch veranderd sinds het akkoord wat tussen Turkije en de EU is gesloten. Graag geven wij een update wat dit betekent voor ons werk op Lesbos.

Onze nachtdiensten in het inmiddels bekendste vluchtelingenkamp te wereld gaan gewoon door.

Ondanks dat het een gesloten kamp is geworden krijgen wij de ruimte om daar te werken. We draaien diensten van 23:00 tot 03:00 voor het field-team en van 23:00 tot 09:00 voor de medische missie. Iedere nacht zijn zij aanwezig in Moria om daar medische hulp te verlenen aan de vluchtelingen. Dit gebeurt door een team van een ervaren (huis)arts en een verpleegkundige.

Coördinator Marko schrijft over Moria: “De spanning in het kamp stijgt en dat merken we aan de toestand van de patiënten en met welke klachten ze naar ons toekomen. Verder kunnen we daar door onze afspraken met de leiding van het kamp en de vertrouwensband tussen arts en patiënt weinig over kwijt. Het field team is een bescheiden, maar zeer positieve nieuwe bijdrage aan het welzijn van de mensen in Moria. We lopen rond en praten met de vluchtelingen, liefst vaker met dezelfde mensen om op deze manier sterkere banden op te bouwen met hen. Onze aanwezigheid heeft een positief effect op de vluchtelingen, alsook op de houding van de bewaking. Mijn bezoek gisteren heeft een diepe indruk achtergelaten. Het werk wat wij er doen doet er toe.”

Reina werkt als arts voor de medische missie:
“Het is een voorrecht om te mogen werken in Moria! Naast het medisch inhoudelijke werk, kunnen we ook veel contacten leggen met vluchtelingen en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Er zijn een aantal vluchtelingen die iedere nacht helpen met vertalen van de medische consulten (Farsi en Arabisch). Het is bijzonder om samen met de vluchtelingen een team te kunnen vormen en een bijdrage te leveren binnen Moria. Ondanks dat we begrijpen dat iedereen graag meer informatie wil, kunnen we helaas medisch inhoudelijk geen informatie plaatsen. Ook het maken van foto’s is niet toegestaan. We willen zolang als nodig is aanwezig blijven en proberen het verschil te maken!
Ook in Hotel Silverbay (plek waar kwetsbare vluchtelingen worden opgevangen) doen onze mensen wat ze kunnen.
Een van onze vrijwilligsters heeft vanuit haar ervaring als fysiotherapeut een aantal gehandicapte meisjes kunnen helpen. De meisjes uit Syrië hebben beide een spierziekte en krijgen nu therapie van haar om de ziekte af te remmen, alsook ademhalingsoefeningen om longontstekingen te voorkomen.

We hebben uw hulp dringend nodig om onze missies financieel te kunnen blijven volhouden!
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37
t.a.v. Stichting Bootvluchteling of u kunt doneren via de doneerknop bovenaan deze pagina.
Onze dank is groot!