Licht in het donker

Nog even en 2016 is voorbij.
We kijken terug op een veelbewogen jaar!

Terwijl overheden vergaderen en nadenken over oplossingen voor de vluchtelingencrisis wil Stichting Bootvluchteling nu al het verschil maken, omdat we ons beseffen dat deze mensen niet kunnen wachten. Omdat wachten soms het verschil kan maken tussen leven en dood of tussen hoop en wanhoop.
Samen met zo’n 2000 vrijwilligers mochten we voor duizenden mensen een lichtpuntje zijn op momenten van wanhoop en verdriet.

Dankzij uw steun hebben we duizenden mensen in de vluchtelingenkampen op Leros, Kos, Athene, Idomeni, Malakasa, Lesbos en Samos noodzakelijke medische en psychosociale hulp kunnen geven.
Samen zorgden we er ook voor dat meer dan 1.500 mensen gered werden van de verdrinkingsdood in de Middellandse Zee.

Stichting Bootvluchteling heeft een ANBI status, dat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Mocht u die gift nog willen meetellen voor uw aangifte van 2016, doneer dan vandaag nog op www.bootvluchteling.nl of maak uw bijdrage over op NL97 RBRB 0918 9326 37 t.a.v. Stichting Bootvluchteling.
Uw donatie komt gegarandeerd goed terecht! Bij de mensen die dit zo ongelofelijk hard nodig hebben.

Kijk voor een overzicht van onze activiteiten op www.bootvluchteling.nl
Hartelijk dank voor uw steun in 2016. We hopen dat we ook in 2017 op u mogen rekenen!

PS: Op onderstaande foto’s laten we u momenten van hoop en liefde meebeleven. In een wereld waarin wanhoop zo vaak de boventoon voert en haat het laatste woord lijkt te hebben, willen we deze dagen bewust stilstaan bij de mooie momenten waarin we er voor de ander konden zijn. Licht in het donker!