Medische missie – Werkomstandigheden

Stichting Bootvluchteling blijft actief in vluchtelingenkamp Lesbos

Artsen zonder Grenzen trekt zich terug uit vluchtelingenopvang Moria op Lesbos. Dat meldt de NOS vandaag. Ook UNHCR beperkt de medewerking. Stichting Bootvluchteling blijft voorlopig nog wél actief op de medische post in het kamp.

Moria is veranderd in een zwaar beveiligd detentiecentrum, een gevangenis. Dat vinden we afschuwelijk, maar het neemt niet weg dat medische hulp nog steeds nodig is. We willen de vluchtelingen niet in de steek laten op het moment dat ze ons het hardst nodig hebben.

Onze artsen werken nu onder politietoezicht. Dat knelt en dat schuurt en voelt niet prettig, maar ons terugtrekken uit dit kamp zou betekenen dat de vluchtelingen geen medische zorg meer ontvangen. Dat zou een duidelijk signaal zijn, maar één waar de vluchtelingen de grootste slachtoffers van zouden worden. We zien het vooralsnog als onze plicht om medische zorg te verlenen aan mensen in nood. Ook als dat betekent dat we achter hoge gevangenishekken moeten werken. Het is een lastige morele afweging. En we snappen en respecteren de beslissingen van andere organisaties, zoals UNHCR en Artsen zonder Grenzen. Ook wij willen geen deel uitmaken van een inhumaan beleid. Tegelijkertijd willen we de noden van vluchtelingen boven alles stellen.

Foto: Marjan van der Meer