Medische missie

Medische missie

Nog altijd zitten duizenden vluchtelingen vast in de overvolle kampen in Griekenland. De focus van onze hulp is daarom veranderd van acute opvang van vluchtelingen op de stranden, naar structurele hulp in het kamp zelf. Zodat we een verschil blijven maken op de plekken waar dat het hardst nodig is.

Lesbos

Ons medisch team is op Lesbos werkzaam in kamp Moria.

Kamp Moria

Het vluchtelingenkamp Moria is aangewezen als het registratiekamp voor iedereen die aankomt op Lesbos en asiel wil aanvragen. Op dit moment verblijven meer dan 4000 mensen in dit beveiligde kamp, voornamelijk mannen. Moria wordt geleid door de Griekse politie en staat onder leiding van de Griekse autoriteiten in samenwerking met UNHCR. De medische problematiek die we bij vluchtelingen en migranten aantreffen, varieert van acuut tot semi-acuut. Als gevolg van de deal die de EU met Turkije in maart 2016 sloot, verblijven mensen soms maanden in de vluchtelingenkampen. Onze zorg richt zich daarom steeds vaker op chronische klachten.

In Moria werkt ons medisch team vanuit een eigen medische cabine om elke avond en nacht de nodige, soms spoedeisende, zorg te verlenen.