Psychosociale missie

Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire hulp. We onderschrijven de humanitaire principes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. We verlenen hulp aan zij die dat nodig hebben en richten ons op kwetsbare vluchtelingen.

Het werk van de Stichting is op Lesbos aan verandering onderhevig. Waar in 2015 het werk voornamelijk bestond uit bootlandingen, een reddingsmissie en medische werkzaamheden, proberen we nu steeds meer maatwerk te leveren (zoals onderwijs en sociale ondersteuning) voor de bevolking van het grootste vluchtelingenkamp op het eiland. Dit betekent een wijziging van acute naar structurele voorzieningen, binnen strakkere kaders en met een hogere mate van professionaliteit. We kunnen jullie hulp en expertise daar goed bij gebruiken.

Kamp Moria

Ons psychosociaal team is op Lesbos werkzaam in vluchtelingenkamp Moria. Dit kamp is aangewezen als registratiekamp voor iedereen die asiel aanvraagt op Lesbos. Op dit moment verblijven meer dan 6500 mensen in dit beveiligde kamp. Moria wordt geleid door de Griekse politie en staat onder leiding van de Griekse autoriteiten in samenwerking met UNHCR.

In december is ons nieuwe community centrum met school en bibliotheek geopend. Hier worden dagelijks lessen verzorgd voor volwassenen en kinderen. Daarnaast geven wij trainingen rond mentale gezondheid, waarin onder andere ademhalingsoefeningen worden gegeven om beter om te gaan met stress en lezingen hoe om te gaan met suïcidale gedachten. Naast de workshops en trainingen zijn er ook meer momenten voor ontspanning.

Community Centrum

In december 2017 is ons Community Centrum in kamp Moria geopend. Dagelijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder les aan volwassen en kinderen in de School of Hope. Onderstaande video’s nemen je mee in het bouwproces van de eerste school en bibliotheek in het kamp.

Vrijwilligers

Onze kracht zijn onze vrijwilligers. Al meer dan 2000 getrainde professionals hebben via onze stichting direct hulp verleend, waaronder Esfandiar. In onderstaande video vertelt hij over zijn ervaring als vertaler op Lesbos.