Psychosociale missie

Psychosociale missie

Nog altijd zitten duizenden vluchtelingen vast in de overvolle kampen in Griekenland. De focus van onze hulp is daarom veranderd van acute opvang van vluchtelingen op de stranden, naar structurele hulp in het kamp zelf. Zodat we een verschil blijven maken op de plekken waar dat het hardst nodig is.

Lesbos

Ons psychosociaal team is op Lesbos werkzaam in kamp Moria.

Kamp Moria

Het vluchtelingenkamp Moria is aangewezen als het registratiekamp voor iedereen die aankomt op Lesbos en asiel wil aanvragen. Op dit moment verblijven meer dan 4000 mensen in dit beveiligde kamp, voornamelijk mannen. Moria wordt geleid door de Griekse politie en staat onder leiding van de Griekse autoriteiten in samenwerking met UNHCR.

In Moria werkt ons medisch team vanuit een eigen medische cabine om de nodige, soms spoedeisende, zorg te verlenen. Het psychosociale team loopt ondertussen door het kamp om te spreken met de vluchtelingen. Dit doen we om informatie te verstrekken over onze activiteiten, voor afleiding te zorgen en om de situatie in het kamp te volgen.