Reddingsmissie Lesbos

Te veel levens gaan verloren op de zee tussen Turkije en Griekenland. In november 2015 start daarom een reddingsmissie: het Search and Rescue Team (SAR).

Gestopt
In mei 2016 is besloten om deze missie op standby te zetten i.v.m. de afname aan bootlandingen. Door de EU – Turkije deal komen er minder boten aan en de boten die nog wel komen, worden onderweg opgepikt door de Griekse kustwacht. Af en toe glippen er nog bootjes tussendoor, deze worden door andere organisaties opgevangen.

De missie

In november ging de reddingsmissie op Lesbos officieel van start. In goed overleg met de Spaanse lifeguards, de UNHCR en de Griekse Coast Guard wordt er gepatrouilleerd in de wateren rond Lesbos. Stichting Bootvluchteling zet hiervoor snelle Rigid Inatable Boats (RIB’s) in die voorzien van identificatie-, communicatie- en GPS-apparatuur. We komen in actie bij boten die in nood zijn, of aan het zinken zijn of begeleiden boten veilig naar de kant. Belangrijk hierbij is dat we de vluchtelingen op de boten gerust stellen en richting wijzen naar een veilige plaats op aan land te gaan. Het Field Team wordt op de hoogte gesteld en zijn op het stand aanwezig om de ‘landing’ de begeleiden en de vluchtelingen op te vangen met de nodige zorg. Het team bestaat uit getrainde vrijwillige professionals. Deze vrijwilligers hebben ervaring met het redden van mensen en hebben in het dagelijks leven veelal training gekregen of in dienst bij Defensie, Brandweer of reddingsbrigades in Nederland.

Inmiddels heeft ons SAR-team een goede samenwerking met de kustwacht en andere SAR organisaties en zijn we initiatiefnemer en organisator van het centrale coördinatieoverleg.

Het SAR-team van Stichting Bootvluchteling werkt o.a. nauw samen met: Spaanse Life guards, Sea-Watch, Artsen zonder Grenzen (MsF) en Greenpeace.