Home Nieuws & verhalen Het is hoog tijd voor solidariteit

HET IS HOOG TIJD VOOR SOLIDARITEIT

27 mei
Nieuws

We doen ons werk vanuit solidariteit met mensen op de vlucht die bescherming zoeken in Europa en bij aankomst geconfronteerd worden met een grimmige realiteit in plaats van veiligheid vinden. We doen ons werk met compassie: als mensen voelen we ons verbonden met mensen op de vlucht en zijn we nauw betrokken bij de uitdagingen die zij ervaren. Zolang systemen onmenselijk zijn, is er geen rechtvaardigheid en zetten wij ons in voor eerlijke en gelijke behandeling van iedereen. Menselijkheid en gelijkwaardigheid staan centraal in de zorg die we verlenen.

Bovenstaande is onderdeel van onze waarden als organisatie. Onze campagne, die loopt van 6 mei tot 6 juni, heeft als motto ‘Handen uit de mouwen voor solidariteit’. Solidariteit betekent voor ons verbondenheid. Betrokkenheid bij waar mensen op de vlucht mee geconfronteerd worden hier in Europa. Vanuit het besef dat we niet alleen op de wereld zijn, dat we samen leven en voor elkaar verantwoordelijk zijn. Dat het onze verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan een wereld die rechtvaardig is, waarin ieder mens telt. Te beginnen bij een rechtvaardig Europa.

Solidariteit is een uitgestoken hand. Voor ons als Stichting Bootvluchteling biedt deze hand essentiële medische en psychologische zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe hebben.

Solidariteit is delen. Wetende dat het feit dat we de mogelijkheid hebben om iets te delen, gebaseerd is op gelukkig toeval. Velen van jullie doen dit: je deelt je tijd, je aandacht, je vakkennis en vaardigheden, je geld. Als vrijwilliger, als donateur, als belangenbehartiger, als iemand die opstaat voor anderen.

Want solidariteit is ook: je uitspreken. Voor rechtvaardigheid en menswaardigheid. Voor een wereld waarin ieder mens telt, en gelijk is. Te beginnen bij Europa. De laatste dag van onze campagne, 6 juni, is de dag van de Europese verkiezingen. Nu misschien wel belangrijker dan ooit. Stem solidair. Stem met je hart. Stem met in je hoofd de mensen die het minder goed getroffen hebben dan jij; mensen die misschien niet kunnen stemmen, maar wiens stem wel gehoord moet worden.

Intussen gaat onze hulpverlening door. De afgelopen weken hebben jullie in onze berichten op social media kunnen lezen hoe het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp in Griekenland eruit ziet. Er is een gebrek aan bijna alles. Als je overgeleverd bent aan een systeem dat jou niet behandelt als mens maar als nummer, maakt solidariteit, een uitgestoken hand, alle verschil.

In onze kliniek in vluchtelingenkamp Mavrovouni bood ons team ook de afgelopen maand weer zorg aan zo’n 70 mensen per dag. De afgelopen maand zetten wij ons, samen met partnerorganisaties ter plaatse, in voor verbetering van de leefomstandigheden in het kamp. En we boden trainingen, groepssessies en begeleiding aan de mensen in het kamp en ook aan partnerorganisaties, zodat zij mensen op de vlucht van zo goed mogelijke hulp kunnen voorzien.

Dit doen wij. En ook jij kan helpen. Op 1 juni start onze digitale collecteweek – na de eerste succesvolle keer in juni 2023, is dit de tweede keer dat wij deze actie organiseren. Want om hulp te blijven bieden, blijft ook geld nodig.

Help om dit een succes te maken. Doe mee: start je eigen digitale collectebus en zamel geld in voor mensen op de vlucht. Meld je aan door een mail te sturen naar acties@bootvluchteling.nl. Of ga naar https://bootvluchteling.digicollect.nl/ en maak je eigen bus aan.

Want alleen samen maken we verschil.

Niet collecteren, wel doneren? Dat kan hier.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan