groep vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling
Home Nieuws & verhalen Informatie voor vrijwilligers

INFO VOOR
VRIJWILLIGERS

18 aug
Info

Ben je van plan je aan te melden als vrijwilliger? Lees dan eerst deze informatie door zodat je weet wat je kunt verwachten en hoe de aanmeldprocedure verloopt.

Algemeen

Waar wij voor staan
Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire hulp. We onderschrijven de humanitaire principes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. We verlenen hulp aan hen die dat nodig hebben en richten ons op mensen die gevlucht zijn.

Het werk van de stichting is op Lesbos aan verandering onderhevig. Waar in 2015 het werk voornamelijk bestond uit bieden van hulp na bootlandingen, een reddingsmissie en medische werkzaamheden, proberen we nu steeds meer maatwerk te leveren, zoals (psycho)sociale ondersteuning en medische hulp voor de bevolking van het grootste vluchtelingenkamp op het eiland. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van onze vrijwilligers!

Wat verwachten wij van jou?
We verwachten dat je je conformeert aan de missie en doelstelling van de Stichting en dat je die uitdraagt. We zijn een stichting voor en door iedereen. In het team vrijwilligers en onder de inwoners van het kamp zijn mensen met verschillende opvattingen en religies. We zijn er om hulp te verlenen, ongeacht iemands achtergrond.

Wij verlenen medische hulp in het grootste vluchtelingenkamp op Lesbos.

Veiligheid
De onmenselijke situatie op Lesbos duurt inmiddels al jaren. Niet alleen de mensen die gevlucht zijn worden in deze mensonterende situatie gehouden, ook de lokale bewoners van Lesbos worden al jaren overvraagd. Dit maakt dat er regelmatig spanningen op het eiland zijn die bovendien snel kunnen oplopen en soms escaleren. Denk hierbij aan demonstraties, rellen, gevechten of zelfs geweldsuitingen naar zowel mensen uit het kamp als journalisten en hulpverleners. Deze spanningen concentreren zich – afhankelijk welke partij zich laat horen – in en rondom het vluchtelingenkamp of in het centrum van Mytilini.

Wanneer je voor Stichting Bootvluchteling gaat werken, is het belangrijk dat je je bewust bent van deze sociopolitieke context. Uiteraard probeert de stichting op alle mogelijke manieren de veiligheid van haar medewerkers te waarborgen. Wij hanteren derhalve een strikt veiligheidsbeleid waarbij nadrukkelijk wordt verwacht dat alle vrijwilligers en medewerkers hiernaar handelen.

Screening
Alle vrijwilligers worden door medewerkers van Stichting Bootvluchteling gescreend. Voor iedereen houden we dezelfde procedure aan: iedereen wordt op dezelfde wijze individueel gescreend. Het is niet mogelijk om je in groepsverband aan te melden. Het is voor ons daarnaast ook niet mogelijk om rekening te houden met meerdere personen in het opstellen van de algemene planning en de weekroosters.

Vanuit onze mobiele kliniek bieden wij medische (nood)hulp aan mensen in het kamp.
Missies Lesbos

Op Lesbos hebben we een psychosociale support (PSS) missie en een medische missie. Voor beide missies hebben we teams bestaande uit vrijwilligers met ruime werkervaring in hun vakgebied. De teams worden ondersteund door tolken vanuit het kamp die de vertalingen verzorgen naar o.a. Farsi, Arabisch en Frans. Daarnaast is er regelmatig een mediavrijwilliger aanwezig op Lesbos en hebben we altijd een host die met name ondersteuning biedt in het vrijwilligershuis. De teams worden aangestuurd door vier coördinatoren: de PSS-coördinator, de veldcoördinator, de medisch coördinator en de vrijwilligerscoördinator.

Voordat je naar Lesbos gaat, is het goed om te weten dat je heftige en onmenselijke omstandigheden in het vluchtelingenkamp gaat zien. De situatie op het kamp is voor veel mensen uitzichtloos en wanhopig. Als organisatie kunnen we niet iedereen overal bij helpen, en zeker in de eerste dagen kun je daardoor moedeloos of gefrustreerd worden. Het is goed om je hierop voor te bereiden en het hier tijdens je verblijf op Lesbos met anderen over te hebben. De coördinatoren zijn er altijd voor je om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het verwerken van de eerste indrukken.

Het kamp
De brand in kamp Moria op 8 september 2020 verwoestte het kamp volledig, waardoor een nieuw kamp werd opgezet. De omstandigheden in dit kamp zijn net zo schrijnend, al dan niet schrijnender dan in kamp Moria. Er is een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen, de slaapplekken zijn provisorisch en tenten lopen volledig onder bij een flinke regenbui. De voedselvoorziening is onvoldoende en de aanwezige medische zorg en juridische hulp is ontoereikend. Kinderen hebben geen of nauwelijks toegang tot onderwijs en de vraag naar psychische zorg neemt enorm toe.

Het kamp wordt gerund door de Griekse overheid in samenwerking met het leger en de politie. Het is een Reception and Identification Centre (RIC), ook wel een hotspot genoemd. Dit betekent dat alle vluchtelingen die per boot op het eiland arriveren naar het kamp worden gebracht voor registratie en asielaanvraag.

Als externe vrijwilliger werk je samen met ons ground team; vrijwilligers die in het kamp wonen.
Medische missie

De medische missie heeft als doel om de kwaliteit van leven in het kamp te verbeteren door de toegankelijkheid van medische zorg te vergroten en door te zorgen dat er altijd artsen aanwezig zijn in het kamp. Dit doen we door in de avond vanuit onze mobiele kliniek in het kamp  spoedeisende zorg te verlenen. De kliniek wordt volledig gerund door onze vrijwilligers, daarbij regelmatig ondersteund door vertalers uit het kamp zelf. Voor ons werk onderhouden we nauwe contacten met de Griekse overheid, andere medische NGO’s en het plaatselijke ziekenhuis.

Teamsamenstelling
Het medisch team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en een support crew. De artsen en verpleegkundigen hebben meestal een achtergrond in spoedeisende hulp of als huisarts, in tropengeneeskunde, psychiatrie of een ander breed klinisch specialisme. Hun ervaring wisselt haast net zo sterk: van veteranen met dertig jaar ervaring tot eind-twintigers-begin-dertigers, vaak bezig met een vervolgopleiding. Deze grote variatie draagt bij aan de kracht van het team: omdat geen enkele achtergrond de perfecte voorbereiding is op alle patiënten die we zien, is het een groot gewin elkaar te kunnen aanvullen.

Naast de medisch vrijwilligers heeft het team meestal een support crew, vrijwilligers zonder specifieke opleiding maar met een gemeenschappelijke achtergrond: stevig in de schoenen staand, sterke sociale vaardigheden en organisatievermogen. Hun taak ligt met name in crowd control en patiëntondersteuning buiten onze kliniek, en ander nuttig werk.

Werkwijze en diensten
Vanuit onze mobiele kliniek bieden we medische zorg aan de inwoners van het kamp . Onze kliniek is 7 dagen per week open van 18:00 tot 01:00. Overdag leveren een Griekse overheidsinstantie en andere ngo’s zorg.

Als medische vrijwilliger (incl. support crew) werk je 5-6 dagen per week, een shift van 8 uur (met pauze) per dag. Buiten deze diensten om ben je vrij, maar er moeten wel verschillende zaken gebeuren in en rond het huis en kliniek zoals het aanvullen van materialen en sterilisatie van apparatuur. Hiervoor maken we een rooster. Verder zijn er op z’n tijd overleggen met het team en worden er af en toe trainingen gegeven.

Doelgroep en psychiatrie
De medische missie van Stichting Bootvluchteling richt zich voornamelijk op spoedeisende hulp. Daarnaast komen we veel psychologische problematiek tegen. Bijna alle inwoners van het kamp zijn gevlucht voor oorlog of vervolging, en vaak ook nog slachtoffer van (seksueel) geweld tijdens de reis naar Griekenland. Dit gecombineerd met de vreselijke leefomstandigheden in het kamp zorgt ervoor dat een groot deel van hen PTSS-achtige klachten ontwikkelt met daarbij vaak paniekaanvallen. Onze taak ligt in psychologische eerste hulp, zorg dragen voor acute problematiek zoals de eerder genoemde paniekaanvallen en verwijzen indien mogelijk. Dit laatste is tot onze frustratie vaak moeilijk vanwege een zeer beperkt aanbod aan psychologische of psychiatrische hulp.

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, ontvang je ruim voor vertrek medische protocollen die we je vragen goed te bestuderen.

PSS missie
De PSS missie heeft tijdelijk stilgelegen in verband met het coronavirus en de getroffen maatregelen en de brand van 8 september 2020. In januari 2021 wordt de missie – na onderzoek van de mogelijkheden – geleidelijk opnieuw opgestart.

Als vrijwilliger kun je verblijven in één van onze vrijwilligershuizen in Mytilini.
Verblijf vrijwilligers

Vrijwilligershuizen: ‘The Red House’ en ‘The Sea House’
De twee vrijwilligershuizen van Stichting Bootvluchteling bevinden zich dichtbij het vliegveld en bieden onderdak aan onze vrijwilligers. ‘The Red House’ is de plek waar we onze vergaderingen houden en gezamenlijk eten, waar je kunt ontspannen en socializen met andere vrijwilligers. Het is ook het startpunt vanwaar we naar de diensten vertrekken. Het huis heeft het gevoel en de faciliteiten van een hostel. Je deelt je kamer met maximaal 4 anderen (mannen en vrouwen ). Om in één van de vrijwilligershuizen te wonen betaal je de eerste 30 dagen €10 per dag. Vanaf de tweede maand is je verblijf gratis.

Je bent niet verplicht om in het huis te wonen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf andere accommodatie te zoeken. Wel raden we je aan zo dicht mogelijk bij de Red House te verblijven, omdat je hier vaak zult zijn.

Rijbewijs
Stichting Bootvluchteling heeft een aantal teamauto’s beschikbaar voor de vrijwilligers. Deze auto’s kunnen gebruikt worden om tussen het kamp en het huis te rijden. Het is verplicht om een rijbewijs te hebben dat geldig is in Griekenland en je moet een handgeschakelde auto kunnen besturen. Soms zul je alleen in een auto moeten rijden op het eiland of in geval van evacuaties is het belangrijk dat iedereen de auto kan besturen.

Wij hebben een aantal teamauto’s beschikbaar voor onze vrijwilligers.
Screening en registratie

De stappen voor screening, planning en registratie zijn als volgt:

1. Screening

Je hebt je aangemeld via de website. Een screener neemt via e-mail contact met je op en stuurt je meer informatie over het werk op Lesbos. Daarna zal de screener een selectiegesprek met je houden via Skype. In het gesprek zal de screener je vragen stellen over je werkervaring en persoonlijkheid en heb je de kans om zelf vragen te stellen. Na deze screening laat de screener weten of je geschikt wordt bevonden om aan de slag te gaan op Lesbos. Je plek in het team is nog niet gegarandeerd. Afhankelijk van de teamsamenstelling en de periode dat jij kan, wordt besloten of je als vrijwilliger bij ons terecht kan. Dit zal je samen met de planner bespreken.

2. Planning

Na een positief screeninggesprek, neemt één van onze planners contact met je op. De planner zal samen met jou je reisdata bespreken. Wanneer jouw beschikbaarheid aansluit bij onze planning en je samen met de planner jouw  definitieve reisdata hebt vastgelegd, kun je een ticket boeken. Graag houden we de maandag en donderdag aan als aankomstdag, omdat dit de dagen zijn dat de introducties en trainingen worden gegeven op Lesbos. Vind je een ticket dat afwijkt van je verwachte aankomstdatum? Overleg dan eerst even met de planner voor je het ticket gaat boeken.

3. Registratie

We hebben verschillende documenten nodig voor registratie op Lesbos. Dit is belangrijk omdat je alleen toegang krijgt tot het vluchtelingenkamp wanneer je geregistreerd bent.

Van alle vrijwilligers hebben we het volgende nodig:

 • Een kopie van je paspoort
 • Officiële pasfoto
 • Een ondertekende vrijwilligersverklaring en gedragscode
 • Een ingevuld formulier met je contactgegevens
 • VOG
 • Solemn Declaration

Voor de registratie van medici wordt door de Griekse overheid een aantal aanvullende documenten verplicht gesteld. Het gaat om de volgende documenten:

 • Kopie diploma
 • Kopie diploma vertaald naar Grieks
 • Apostille
 • CCPS (BIG-registratie)
 • CCPS vertaald naar Grieks
 • TELICO registratieformulier

Nadat je reisdata definitief zijn vastgelegd, ontvang je hierover de benodigde informatie van de planner.

Meld je aan

Heb je de informatie goed doorgenomen en weet je voldoende? Meld je dan aan als vrijwilliger via het aanmeldformulier bij de vacature die jou aanspreekt. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan