groep vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling
Home Nieuws & verhalen Informatie voor vrijwilligers

INFO VOOR
VRIJWILLIGERS

26 nov
Info

Ben je van plan om je aan te melden als vrijwilliger of heb je dit al gedaan? Lees dan eerst deze informatie door, zodat je weet wat je kunt verwachten en hoe de aanmeldprocedure verloopt. In het eerste gedeelte beschrijven we wat voor alle vrijwilligers geldt. Daarna is er een hoofdstuk voor de locatie waar jij heen gaat.

Algemeen

Waar wij voor staan
Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire hulp. We onderschrijven de humanitaire principes van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. We bieden hulp aan degenen die het nodig hebben en richten ons op mensen die gevlucht zijn.

Het werk van de organisatie is door de jaren heen veranderd. We zijn op verschillende locaties met verschillende programma’s actief of actief geweest. Nu zijn we in Lesvos en Athene

Waar in 2015 op Lesbos het werk voornamelijk bestond uit het bieden van hulp na bootlandingen, een reddingsoperatie en medische werkzaamheden, proberen we nu steeds meer maatwerk te leveren, zoals (psycho)sociale ondersteuning en medische hulp voor de bevolking van het vluchtelingenkamp op het eiland. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van onze vrijwilligers! 

Vanaf 2022 zijn we ook actief in Athene, waar de stedelijke omgeving geheel nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, zowel voor onze organisatie als voor mensen die hulp zoeken. In Athene leggen we de nadruk op het tot stand komen van verbindingen tussen mensen met een hulpvraag en de juiste organisaties. We bieden psychosociale ondersteuning en daarnaast verzorgen we capaciteitsbouwende trainingen voor organisaties die ook actief zijn in Athene.

Wat verwachten wij van jou?
We verwachten dat je je conformeert aan het programma en de doelstellingen van de organisatie en dat je deze uitdraagt. We zijn een organisatie voor en door iedereen. In het team van vrijwilligers en onder de mensen die we helpen bestaan er verschillende opvattingen en religies. We zijn er om hulp te verlenen, ongeacht iemands achtergrond.

Wij verlenen medische hulp in het grootste vluchtelingenkamp op Lesbos.

Veiligheid
Wanneer je voor Stichting Bootvluchteling gaat werken, is het belangrijk dat je je bewust bent van de sociaal-politieke context van de locatie waar jij heen gaat. Uiteraard probeert de organisatie op alle mogelijke manieren de veiligheid van haar medewerkers te waarborgen. Wij hanteren derhalve een strikt veiligheidsbeleid waarbij nadrukkelijk wordt verwacht dat alle vrijwilligers en medewerkers hiernaar handelen. Je krijgt bij aankomst een uitgebreide briefing over veiligheid.

Wat kun je van ons verwachten?
We verwachten veel flexibiliteit van onze vrijwilligers, omdat het werkveld zulke hevige en snelle veranderingen doormaakt. We vinden het belangrijk dat iedereen goed ondersteund wordt. Vooraf proberen we je zo goed mogelijk te informeren en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Tijdens en na je verblijf kan je contact hebben met een psycholoog of coach om te spreken over je ervaringen. Daarnaast is er tijdens je verblijf altijd een aanspreekpunt bij wie je terechtkunt met vragen of zorgen.

We hebben een aantal trainingsmodules verzameld om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook tijdens je verblijf wordt er regelmatig een training georganiseerd.

Vanuit onze mobiele kliniek bieden wij medische (nood)hulp aan mensen in het kamp.
Screening en registratie

Alle vrijwilligers worden gescreend door vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling. Voor iedereen hanteren we dezelfde procedure: iedereen wordt op dezelfde wijze individueel gescreend en moet aan dezelfde basisvoorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je in het functieprofiel. Het is niet mogelijk om je in groepsverband aan te melden. Het is voor ons ook niet mogelijk om rekening te houden met meerdere personen bij het opstellen van de algemene planning en de weekroosters.

De stappen voor screening, planning en registratie zijn als volgt:

1. Screening
Je meldt je aan via de website. Een screener neemt binnen 7 dagen via e-mail contact met je op en stuurt je informatie. Daarna zal de screener een gesprek met je voeren via videobellen en in dat gesprek wordt de gedragscode ook besproken. In het gesprek zal de screener je vragen stellen over je werkervaring en persoonlijkheid, en je krijgt de kans om zelf vragen te stellen. Na deze screening laat de screener weten of je geschikt wordt bevonden om aan de slag te gaan op de locatie waarvoor je je hebt aangemeld. Je plek in het team is dan nog niet gegarandeerd. Afhankelijk van de teamsamenstelling en de periode dat jij kunt, wordt besloten of je als vrijwilliger bij ons terecht kunt. Dit zal je samen met de planner afstemmen.

2. Planning
Na een positief screeningsgesprek neemt onze planner contact met je op. De planner zal samen met jou je reisdata afstemmen. Wanneer jouw beschikbaarheid aansluit bij onze planning en je samen met de planner jouw definitieve reisdata hebt vastgelegd, kun je na goedkeuring van de planner jouw tickets boeken. Graag houden we de donderdag aan als aankomstdag op Lesbos, zodat je goed ingewerkt kunt worden met introducties en trainingen. Voor de andere locaties hebben we geen vast aankomstmoment. Vind je een ticket met een andere aankomstdatum? Overleg dan eerst even met de planner voordat je boekt.

3. Registratie
Nadat je reisdata definitief zijn vastgelegd, ontvang je over het registratieproces de benodigde informatie van de planner. Van alle vrijwilligers hebben we het volgende nodig:

Voordat we uitleggen welke documenten moeten worden verstrekt voor het registratieproces, is de volgende informatie belangrijk om te begrijpen. Kamp Mavrovouni is opnieuw geclassificeerd als een CCAC (Gesloten Beheerd Toegangskamp) door een presidentieel decreet. Als gevolg van deze herclassificatie moeten alle niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die actief zijn binnen CCAC’s zich officieel registreren bij de Griekse overheid om hun activiteiten binnen het kamp voort te zetten.

Na het doorlopen van een intensief registratieproces zijn we met succes geregistreerd bij het Ministerie van Migratie en Asiel. Hoewel deze officiële status de bescherming van ons werk waarborgt, houdt dit ook in dat we moeten voldoen aan specifieke registratievereisten.

Alle vrijwilligers en personeelsleden die verbonden zijn aan een NGO die in het kamp werkt, moeten worden geregistreerd via het portaal dat wordt gefaciliteerd door het Griekse kantoor voor registratie en migratie. Dit vereist het uploaden van documenten die eerder met de Boat Refugee Foundation zijn gedeeld op dit portaal.

Gezien de nieuwigheid van dit registratieproces, verwachten we enkele aanvankelijke uitdagingen. Let op de volgende belangrijke punten:

 1. Zodra wij jouw documenten hebben ontvangen, inclusief vertalingen, zullen we het registratieproces met het Migratie kantoor starten. Zij behouden zich het recht voor om binnen 60 dagen na indiening documenten te weigeren of aanvullende informatie op te vragen. In geval van een verzoek om aanvullende informatie, moet je binnen een termijn van 10 dagen reageren.
 2. Volgens artikel 10 van beslissing 10616/2020 van de Griekse overheid zal het register worden bijgehouden zolang onze organisatie actief blijft in Griekenland. Het blijft echter onduidelijk of jouw gegevens uit hun database zullen worden verwijderd bij jouw vertrek (zoals voorgeschreven door de Algemene verordening gegevensbescherming). Je moet mogelijk persoonlijk het verwijderen van jouw informatie aanvragen.

Van alle vrijwilligers hebben we het volgende nodig:

 • Een kopie van je paspoort
 • Een ondertekend vrijwilligerscontract, gedragscode, solemn declaration, solemn self declaration
 • Een ingevuld formulier met je contactgegevens
 • VOG (deze vragen wij aan voor Nederlandse vrijwilligers na verzenden van het paspoort)
 • VOG vertaald door een beëdigde vertaler naar het Grieks

Voor de registratie van medici en MHPSS vrijwilligers worden door de Griekse overheid aanvullende documenten verplicht gesteld. Het gaat om de volgende documenten voor medici:

 • Kopie diploma
 • Kopie diploma vertaald naar het Grieks
 • Apostille
 • CCPS (BIG-registratie)
 • CCPS vertaald naar het Grieks
 • TELIKO registratieformulier

Het gaat om de volgende documenten voor MHPSS vrijwilligers:

 • Diploma relevant voor het MHPSS-werk
 • Diploma vertaald naar het Grieks
 • Registratie bij organisatie van psychologen of beroepsgroep (optioneel)

4. Voorbereiding
Als je wordt uitgenodigd om de registratie uit te voeren, krijg je ook toegang tot de Shared Drive voor jouw locatie. Hier vind je informatie over de locatie waar je heengaat, de context waarin je terechtkomt en trainingsmodules waarvan we verwachten dat je deze maakt voor je vertrekt.

Als externe vrijwilliger werk je samen met ons vertalers team; vrijwilligers die in het kamp wonen.

Voor je vertrek

Ga je naar Athene of Lesbos? Klik hieronder voor meer informatie.

Organogram

De teams worden aangestuurd door de area manager, die ook verantwoordelijk is voor de support crew en de externe vertalers. De MHPSS-coördinator is verantwoordelijk voor het MHPSS-team.

Veiligheid

In Athene zien we de gevolgen van de jarenlange stroom van mensen op de vlucht en de maatregelen van de huidige regerende politieke partij, die strikte maatregelen tegen mensen op de vlucht wil hanteren. Hierdoor, en in combinatie met dat Athene de hoofdstad van Griekenland is, zien we regelmatig demonstraties, die vaak met geweld af kunnen lopen. Hoewel je in de grote hoofdstad makkelijker in de massa en meer anoniem kan werken, gelden ook hier veiligheidsmaatregelen. Bij aankomst word je hier uitgebreid over ingelicht.

Accommodatie en transport

In Athene zorg je zelf voor accommodatie. Onze financiële middelen besteden wij namelijk zoveel mogelijk aan onze medische en psychische hulpverlening. Daarom vragen wij alle vrijwilligers om hun reis en verblijf zelf te betalen. Om je te ondersteunen bij de hogere woon- en leefkosten in Athene zou je je huur kunnen declareren tot een maximum van 300 euro per maand. Daarnaast worden transportkosten met het openbaar vervoer van en naar werk vergoed. Hierover ontvang je meer informatie als je daadwerkelijk naar Athene komt.

MHPSS-programma

Ons Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)-team in Athene verleent diensten die zich richten op het welzijn van mensen op de vlucht (vluchtelingen en migranten) die in Athene wonen. Ons team ondersteunt hen om weerbaarder en onafhankelijker te worden.

Ons MHPSS-team, bestaande uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en vrijwilligers met een beroep in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), biedt verschillende vormen van psychologische en psychosociale ondersteuning. Ons team werkt met een op kracht gebaseerde, integrale en multidisciplinaire aanpak om de weerbaarheid van mensen te vergroten, waarbij hun eigen kennis en vaardigheden als uitgangspunt worden genomen. Wij streven ernaar om mensen te bekrachtigen, motiveren, begeleiden, informeren en verbinden, zodat zij hun leven in eigen hand kunnen nemen en hun rechten kunnen opeisen.

Ons MHPSS-team biedt psychosociale ondersteuning, zoals individuele psychologische ondersteunende sessies, individueel casemanagement en activiteiten in psychosociale ondersteuningsgroepen.

Voordat je naar Lesbos gaat, is het goed om te weten dat je te maken krijgt met heftige en onmenselijke omstandigheden in het vluchtelingenkamp. De situatie in het kamp is voor veel mensen uitzichtloos en wanhopig. Als organisatie kunnen we niet iedereen overal bij helpen, en zeker in de eerste dagen kun je daardoor ontmoedigd of gefrustreerd raken. Het is goed om je hierop voor te bereiden en er tijdens je verblijf op Lesbos met anderen over te praten.

De coördinatoren zijn er altijd voor je om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het verwerken van de eerste indrukken. Ook zijn er opties om met een coach of een psycholoog te spreken.

Veiligheid

De onmenselijke situatie op Lesbos duurt inmiddels al jaren. Niet alleen de mensen die gevlucht zijn worden in deze mensonterende situatie gehouden, ook de lokale bewoners van Lesbos worden al jaren overvraagd. Dit leidt regelmatig tot spanningen op het eiland, die snel kunnen oplopen en soms escaleren. Denk hierbij aan demonstraties, rellen, gevechten of zelfs geweld tegen zowel mensen uit het kamp als journalisten en hulpverleners. Deze spanningen concentreren zich, afhankelijk van welke partij zich laat horen, in en rondom het vluchtelingenkamp of in het centrum van Mytilini.

Organogram

De teams worden aangestuurd door de Area Manager. De MHPSS-coördinator is verantwoordelijk voor het MHPSS-team. De medisch coördinator is verantwoordelijk voor de medici, en de vrijwilligerscoördinator stuurt de support crew, externe vertalers en de community staff aan.

Verblijf vrijwilligers

Als vrijwilliger kun je verblijven in ons vrijwilligershuis in Mytilini. Hier kun je ontspannen en socialiseren met andere vrijwilligers. Het is ook het startpunt vanwaar we naar de diensten vertrekken. Het huis heeft het gevoel en de faciliteiten van een hostel. Je deelt je kamer met maximaal 4 anderen (zowel mannen als vrouwen). Om in het vrijwilligershuis te wonen, betaal je de eerste 30 dagen €10 per dag. Vanaf de tweede maand is je verblijf gratis. Je bent niet verplicht om in het huis te wonen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een andere accommodatie te zoeken. Wel raden we je aan zo dicht mogelijk bij het centrum te verblijven, aangezien je hier vaak zult zijn.

Rijbewijs

Stichting Bootvluchteling heeft een aantal teamauto's beschikbaar voor vrijwilligers. Deze auto's kunnen worden gebruikt om vanaf het kamp naar huis te rijden en terug. Het is verplicht om een rijbewijs te hebben dat geldig is in Griekenland en je moet een handgeschakelde auto kunnen besturen. Soms zul je alleen met een auto moeten rijden op het eiland, en in geval van evacuaties is het belangrijk dat iedereen de auto kan besturen.

Het kamp Mavrovouni

Kamp Mavrovouni was een RIC (Reception and Identification Centre), maar is nu formeel gecategoriseerd als een CCAC (Gesloten Controle Toegangskamp) bij presidentieel decreet (bron: https://migration.gov.gr/en/ris/organogramma-ypyt/).

In vergelijking met Moria en het begin van CCAC Mavrovouni zijn de leefomstandigheden in het kamp verbeterd. De tenten zijn aan het einde van 2021 vervangen door Refugee Housing Units (RHU), waardoor iedereen nu in iso-boxen, RHU's of rub-hallen verblijft, met toegang tot warm water en elektriciteit (hoewel niet altijd betrouwbaar). Door de recente toename van het aantal aankomsten op Lesbos zijn er echter niet altijd genoeg beschikbare accommodaties, wat resulteert in beperkte privacy en rust voor nieuwkomers.

De weersomstandigheden op deze locatie aan zee zijn zwaar, met veel wind. De zomers zijn heet en droog met weinig schaduw, terwijl de winters erg koud en nat zijn, met weinig beschutting.

In 2022 is het aantal mensen dat aankomt op het eiland met 164,8% gestegen in vergelijking met 2021. 476 boten bereikten de Griekse eilanden en brachten 11.496 mensen met zich mee. Het aantal aankomende boten is met 158,7% gestegen in vergelijking met 2021, toen 184 boten arriveerden met 4342 mensen. 26.133 mensen zijn illegaal teruggedreven door de Griekse autoriteiten. Bron: jaarverslag 2022, Aegean Boat Report: https://aegeanboatreport.com/annual-reports/.

RSA - Refugee Support Aegean en geeft een uitgebreide kijk op de huidige situatie op Lesbos. Lees over de uitdagingen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd, de omstandigheden in de kampen en de onvermoeibare inspanningen van organisaties die streven naar een betere toekomst. Lees het volledige artikel hier: https://rsaegean.org/en/lesvos-2023/.

Medisch programma

Het medische programma heeft als doel om de kwaliteit van leven in het kamp te verbeteren door de toegankelijkheid van medische zorg te vergroten en door te zorgen dat er altijd medisch personeel aanwezig is in het kamp.

Teamsamenstelling

Het medisch team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en support crew-vrijwilligers. De artsen en verpleegkundigen hebben meestal een achtergrond in spoedeisende hulp, huisartsenpraktijk, tropengeneeskunde, psychiatrie of een ander klinisch specialisme. Hun ervaring varieert sterk, van veteranen met dertig jaar ervaring tot eind-twintigers. De support crew ondersteunt het medische team.

Werkwijze en diensten

Vanuit onze kliniek bieden we medische zorg aan de inwoners van het kamp. Onze kliniek is 7 dagen per week open van 17:00 tot 00:00. Ook leveren wij in de weekenden en op feestdagen overdag zorg.

MHPSS-programma

MHPSS staat voor Mental Health and Psychosocial Support. Naast medische ondersteuning willen we de mensen die in Mavrovouni verblijven ook mentaal ondersteunen. Het MHPSS-team bestaat uit 3-4 vrijwilligers. De activiteiten van het MHPSS-team omvatten:

- MHPSS-consultaties tijdens medische dienst

- Follow-up consultaties na de medische dienst

- Verwijzingen naar andere organisaties waar mogelijk

Overzicht kosten Lesbos
Stichting Bootvluchteling kan alleen bestaan met dank aan onze vele vrijwilligers en donateurs. Zonder hen/jou kunnen wij ons werk niet doen. Onze financiële middelen besteden wij zoveel mogelijk aan onze noodhulp. Daarom vragen wij alle vrijwilligers om hun registratie, reis en verblijf zelf te betalen.

Meld je aan

Heb je de informatie goed doorgenomen en weet je voldoende? Meld je dan, indien je dit nog niet hebt gedaan, aan als vrijwilliger door het aanmeldformulier in te vullen bij de vacature die jou interesseert. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of stel je vragen in het screeningsgesprek.

Wij hebben een aantal teamauto’s beschikbaar voor onze vrijwilligers.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan