Persbericht | Stichting Bootvluchteling rondt missie af op Lesbos

(Click here for English)

De medische missie van Stichting Bootvluchteling op Lesbos is per 1 januari afgerond. Door gewijzigd beleid in het kamp wordt het voor ons steeds moeilijker om op een verantwoorde en veilige manier ons werk te kunnen doen. Door de overbevolking in het kamp kunnen we de veiligheid van ons team en onze patiënten niet garanderen. Tevens is deze missie kostbaar. We willen het geld van onze donateurs zo effectief mogelijk te besteden. Door omstandigheden kunnen we dit niet langer volhouden.

We beseffen ons dat de noodzaak om goede zorg te verlenen onveranderd groot is in vluchtelingenkamp Moria. Onze medisch coördinator blijft daarom op locatie om te onderzoeken of wij in 2018 op een andere verantwoorde manier goede medische zorg kunnen verlenen in samenwerking met de andere Griekse organisaties Keelpno en ERCI. Wij kijken dankbaar terug op twee en een half jaar medische missie op Lesbos waarin we een groot verschil mochten maken in de levens van mensen in nood.

De komende maanden zullen wij onze psychosociale activiteiten uitbreiden in kamp Moria. In december is ons nieuwe community centrum met school en bibliotheek geopend. Hier worden dagelijks lessen verzorgd voor volwassenen en kinderen. Daarnaast gaan wij ons meer focussen op het geven van trainingen rond mentale gezondheid, waarin onder andere ademhalingsoefeningen gegeven om beter om te gaan met stress en lezingen hoe om te gaan met suïcidale gedachten.


Meer informatie over dit bericht kunt u opvragen bij Evita Bloemheuvel, persvoorlichter Stichting Bootvluchteling: evita@bootvluchteling.nl of 06-48038570