Projecten

Wij zetten ons in op al die plaatsen waar bootvluchtelingen aankomen, acuut hulp nodig is en waar de nood het hoogst is.

Projecten

Athene

In Athene werken we als stichting samen met het Leger des Heils en OM (Operatie Mobilisatie). Samen bieden we steun aan de vluchtelingen als ze in de haven van de boot afkomen en wijzen ze de weg naar de juiste instanties. We gaan op zoek naar vluchtelingen in parken en helpen ze met tenten en dekens als ze de nacht buiten door moeten brengen.

Samos

In september 2017 is de medische en psychosociale missie op Samos afgerond en over gedragen aan de Griekse overheid. Wij zijn blij en dankbaar dat wij een behoorlijk steentje bij hebben kunnen dragen aan de zorg voor vluchtelingen.

Leros

De stichting stuurde half september een verkennende missie naar Leros. We verlenen eerste hulp (medisch en met voedsel/onderdak) aan de kwetsbaarste (vrouwen, kinderen, zieken, ouderen) groep onder de bootvluchtelingen. Daarnaast helpen we met het sorteren en distribueren van de aanwezige hulpgoederen.

Lesbos

‘Stichting Bootvluchteling’ is begin juli naar Lesbos geweest om de nood te inventariseren en om te kijken welke hulp er nodig is voor de nabije toekomst. We werken als organisatie samen met lokale vrijwilligers en sturen ook groepen vrijwilligers uit Nederland. We verlenen eerste hulp (medisch en met voedsel/onderdak) aan de kwetsbaarste (vrouwen, kinderen, zieken, ouderen) groep onder de bootvluchtelingen.

Reddingsbrigade

De stichting heeft in Lesbos een eigen reddingsboot! In goed overleg met de Spaanse lifeguards, de UNHCR en de Griekse coastguard is er een plan gemaakt voor de reddingsbrigade. We begeleiden boten veilig naar de kant en komen in actie als er dingen mis dreigen te gaan. Als ze zo’n half uur van de kant zijn varen we met de boten mee, stellen de mensen in de boot op hun gemak, vertellen ze wat hen te wachten staat en lichten we de vrijwilligers aan de kant in dat we er aan komen.

Medische missie

Stichting Bootvluchteling werkt in Lesbos met de medische missie nauw samen met UNHCR, Artsen zonder Grenzen en Doctors of the World. Kennis, kunde en krachten worden waar mogelijk gebundeld. We hebben een medische post in één van de doorgangskampen langs het strand en gaan binnenkort in kamp Moria starten.

Nieuw! Bekijk hier de trailer van de korte film over talent en veerkracht in vluchtelingenkamp Moria.