Leros

De stichting stuurde half september 2015 een verkennende missie naar Leros voor een inventarisatie om de nood in kaart te brengen en de aanwezige vrijwilligers van andere organisaties te bemoedigen en ondersteunen. Inmiddels is hier door nieuwe vrijwilligers een follow up aan gegeven. We concentreren ons momenteel voornamelijk op het kamp waar we het ontbijt verstrekken en helpen bij het schoonhouden van het terrein, de villa (Artemis) waar vrouwen en kinderen kunnen overnachten en het appartement waar hulpgoederen zijn opgeslagen voor sortering en distributie. Anders dan op de andere eilanden komen op Leros grote boten aan omdat vluchtelingen van een ander eiland komen en door de Griekse kustwacht naar Leros worden gebracht. Het gaat soms om honderden vluchtelingen tegelijk. We werken nauw samen met andere organisaties.

De nood is hoog!  Helpt u mee zodat wij deze mensen in nood kunnen blijven helpen?

  • Vrijwilligers

    Onze stichting ondersteunt vrijwilligers die naar Leros reizen, bereidt hen voor en brengt hen met elkaar in contact. Ook zorgen wij voor nazorg als ze weer thuis zijn. Wil je meehelpen? Bekijk dan deze pagina voor vrijwilligers!

  • Samenwerking

    Wij hebben een goede samenwerking met Loket Leros, Leros Solidarity, UNHCR en Artsen zonder Grenzen.