Reddingsmissie – Kapitein Adriaan vertelt

“De Golfo Azzurro is zeer geschikt voor het redden van vluchtelingen”, zegt schipper Adriaan Sonneveld (56) beslist. “Deze oude Texelse visserskotter is een betrouwbare en zeewaardige boot, en wordt speciaal aangepast aan de reddingsmissie van Stichting Bootvluchteling. Wij werken met man en macht om het schip op tijd gereed te maken voor het vertrek naar de Middellandse Zee, waar krakkemikkige bootjes van vluchtelingen ronddobberen op zoek naar een veilige haven. We hebben accreditatie van de International Maritime Rescue Federation, en werken nauw samen met de Italiaanse kustwacht.”

“Het markante interieur van deze kotter zal voor de missie tweeëneenhalf jaar worden opgeslagen. Er zal een kraan op het achterdek worden gemonteerd, om – in geval van nood, een snelle reddingsboot te water te kunnen laten. Vluchtelingen kunnen relatief gemakkelijk van hun onveilige bootjes overstappen, of worden getild, naar de betrouwbare boot van Stichting Bootvluchteling, want de kotter is laag. Het voordek van de Golfo Azzurro wordt veilig en geschikt gemaakt voor de uit zee opgepikte vluchtelingen, er worden toiletten gebouwd en er zal een voorziening voor schoon drinkwater worden geïnstalleerd.”

“Op het schip verschijnt ook een medische post, waar medische vrijwilligers eerste hulp kunnen verlenen. De bemanning van de Golfo Azzurro bestaat uit 15 personen: twee teams van schippers en assistenten die elkaar aflossen tijdens de reddingsmissie op de Middellandse Zee en een team van medici.”

Laat bootvluchtelingen veilig varen!
Stichting Bootvluchteling kan met uw steun wekelijks 500 mensen redden van de verdrinkingsdood. Daarvoor is € 2000 per dag nodig, € 60.000 per maand.

Donaties zijn zeer welkom op NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling. www.bootvluchteling.nl
Zonder uw steun is er geen missie!