Home Werken bij Algemeen lid Raad van Toezicht – met ngo-achtergrond en ervaring

ALGEMEEN LID
RAAD VAN TOEZICHT – MET NGO ERVARING

Nederland
Overig
Vrijwillig

Heb je zowel uitvoerende als leidinggevende ervaring bij een ngo opgedaan en ben je bekend met het werken in een internationale setting? Ben je een ambassadeur voor de stichting? Wil jij je als lid van de Raad van Toezicht inzetten voor onze organisatie en samen met ons het verschil maken waar dit het hardst nodig is? Dan is deze baan geknipt voor jou! Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren en enthousiast lid van de Raad van Toezicht.

Stichting Bootvluchteling verleent medische en psychische (nood)hulp en komt op voor rechten van mensen op de vlucht. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, komen wij in actie. Sinds 2015 zetten wij ons in op verschillende locaties aan de randen van Europa. Momenteel zijn wij actief in het kamp Mavrovouni op Lesbos.

Onze organisatie draait grotendeels op de kracht van professionele vrijwilligers. Wij geloven in gelijkwaardigheid en werken daarom ook zoveel mogelijk samen met mensen uit het kamp. Daarnaast hebben wij een team van coördinatoren in Griekenland en kantoormedewerkers in Nederland.

De Raad van Toezicht

Door de toenemende professionalisering van onze organisatie kennen we sinds kort een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de stichting en fungeert als klankbord voor de directeur/bestuurder.

Onze filosofie op toezicht houden:
 • De bestuurder bestuurt Stichting Bootvluchteling; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder dit kan doen in overeenstemming met de missie, identiteit en doelstellingen van de stichting;
 • De Raad van Toezicht houdt daarbij de juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en tot de hoofdlijnen van beleid zoals vastgelegd in de daarvoor geldende reglementen. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht te houden en besturen van elkaar te scheiden;
 • De Raad van Toezicht toont een sterke en warme betrokkenheid bij de organisatie op een manier die passend is in haar rol als toezichthouder;
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten;
 • De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling en houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder en stemt deze af met haar;
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder met goede raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren;
 • De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie.
Wie ben jij?
 • Je voelt je aangesproken door de visie en missie van Stichting Bootvluchteling en onze filosofie op toezicht houden.
 • Je hebt als hulpverlener in een internationale setting gewerkt en hebt daar zowel uitvoerende als leidinggevende ervaring opgedaan. Je herkent de spanningsvelden van snel veranderende (medische) organisaties die als ngo in het buitenland werkzaam zijn.
 • Je bent een vernieuwend denker als het gaat om de wijze van toezichthouden.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Mensen kennen jou als ongecompliceerd, warm en betrokken.
 • Je brengt een netwerk mee waarin je je op kunt stellen als ambassadeur van de Stichting en waarin je relaties tot stand kunt brengen in het belang van ons medisch werk.
 • Je bent een kei in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Je bent punctueel en betrouwbaar in je afspraken en toont commitment.
 • Je hebt kennis van en feeling met een ngo-omgeving en de bijbehorende dynamiek.
 • Je bent maatschappelijk en politiek betrokken.
 • Je bent bereid om je op vrijwillige basis in te zetten voor onze stichting.
Wat ga je doen?
 • Gedurende de uitoefening van je functie binnen de Raad van Toezicht blijf je actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector waarin Stichting Bootvluchteling werkzaam is.
 • Zo’n vier keer per jaar komen we samen voor een vergadering op ons kantoor in Ede. Je houdt van effectieve vergaderingen die duidelijk nut en doel kennen.
 • Je bent bereid om een van de projecten een keer per jaar op locatie te bezoeken.
 • Je draagt samen met de andere leden zorg voor een goed functionerende Raad van Toezicht.
Solliciteren

Ben jij enthousiast over deze functie? Stuur je motivatiebrief en CV dan vóór 29 november 2021 op naar marja@bootvluchteling.nl.

De eerste ronde gesprekken, met twee leden van de huidige Raad van Toezicht, vindt online plaats in de week van 6-10 december 2021. De tweede ronde vindt plaats in januari 2022 en bestaat uit een meeting op ons kantoor in Ede met twee leden van de Raad van Toezicht en een gesprek met de directeur/bestuurder.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan