Wat zie jij als je naar deze mensen kijkt?

Waarom ging je studeren?

Waarom ging je reizen?

Waarom trouwde je met je partner?

Ik ben benieuwd naar je antwoorden. Hebben ze direct of indirect te maken met geluk? Dacht je bijvoorbeeld dat deze keuzes (uiteindelijk) voor een gelukkig leven zouden zorgen? Of voor een fijn, goed of beter leven als je de term ‘geluk’ te groots vindt?

We streven allemaal naar het beste voor onszelf. Dat is menselijk. In het Westen krijgen we daar veel mogelijkheden voor. We kunnen kiezen wat we worden, met wie we trouwen, waar we willen wonen. Een boel voorwaarden voor een goed leven hoeven we niet eens te kiezen. Slapen, eten, drinken, veiligheid: voor verreweg de meesten van ons zijn deze dingen vanzelfsprekend.

Toch worden mensen die naar Europa komen voor dezelfde mogelijkheden en voorwaarden soms afkeurend ‘gelukszoekers’ genoemd. Meestal in één adem met uitspraken als ‘Laat ze lekker teruggaan naar hun eigen land’.

Dit negatieve sentiment is begrijpelijk. De enorme migratiestroom lijkt veel problemen te veroorzaken en wat we zien in de media doet ons twijfelen aan de noodzaak: was de situatie wel zo slecht thuis, of was het prima en willen deze mensen het nóg beter?

Helaas leidt dit er soms wel toe dat we zowel deze migranten als mensen die vluchten voor geweld de rug toekeren, in plaats van onze logische vooroordelen ter discussie te stellen. Willen we dat? Of willen we ons het volgende afvragen?

Hebben wij meer recht op de veiligheid en gemakken van het Westen dan zij? Is er überhaupt een ‘wij’ en een ‘zij’?

Wat denk jij als je naar deze inwoners van Moria kijkt?

Wil jij deze mannen, vrouwen en kinderen helpen?

Ik ontdekte maar één verschil tussen jou, mij, mijn familie en vrienden in Nederland en deze inwoners van Moria: onze geboorteplaats. Zo’n puur willekeurig gegeven mag niks afdoen aan het recht op een goed leven, vind ik. Ben jij dat met me eens en wil je het leven van de mensen op de foto’s en de 9.000 andere mensen in het kamp een stukje beter maken? Dat kan door te doneren via onderstaande buttons. Elke euro helpt! Dankzij jouw donatie kunnen wij dagelijks aan 80 mensen medische hulp bieden en gaan 80 kinderen elke dag naar school. En meer! Klik hier voor een overzicht van ons werk.

Tekst: Suzie Geurtsen
Foto’s: Kathelijne Reijse Saillet