Advocacy

Wij geven een stem aan degenen die geen stem hebben. We nemen onze verantwoordelijkheid om de wereld te informeren over de onmenselijkheid en mensenrechtenschendingen die we dagelijks in ons werk tegenkomen.

Elke dag zijn we getuige van mensenrechtenschendingen. Met advocacy zetten wij ons in voor mensenrechten. Mensenrechten gelden namelijk zowel voor jou en mij, als voor mensen op de vlucht. We pleiten voor relocatie van mensen op de vlucht naar andere Europese landen en zien humane opvang en eerlijke asielprocedures als enige, structurele oplossing.

Het verhaal

Veel organisaties die mensen op de vlucht bijstaan, zoals de onze, worden geconfronteerd met hun hopeloosheid en frustraties. Wij voelen de behoefte om een ​​stem te geven aan degenen die geen stem krijgen. Dit doen we door invloed uit te oefenen op beleid, door op te treden als kennispartner en het verhaal van mensen op de vlucht te vertellen.

Basisrechten

Wij willen mensen eraan herinneren dat basisrechten aan iedereen moeten worden verleend – ongeacht iemands afkomst, geloofsovertuiging of geslacht. Binnen onze invloedscirkel zetten wij ons in om de situatie van mensen op de vlucht te verbeteren. Hierbij richten we ons zowel op publieksvoorlichting als beleidsbeïnvloeding. We doen dit met data en getuigenissen uit het veld en in samenwerking met andere organisaties die ook opkomen voor mensen op de vlucht. 

vrouwen in gesprek met een vrijwilliger in kamp Mavrovouni

Wij geloven dat een integrale en collectieve benadering van advocacy en belangenbehartiging van mensen op de vlucht de beste kans biedt om hun positie te versterken. Via onze advocacy uitingen zorgen we ervoor dat we met duidelijke, en op feiten gebaseerde, informatie zo veel mogelijk impact maken.

Raak betrokken

Raak betrokken bij onze missie. Blijf op de hoogte van ons werk en kom in actie. Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan