Advocacy

Naast het verzorgen van eerstelijns en spoedeisende medische hulp en psychosociale ondersteuning aan mensen op de vlucht (vluchtelingen en migranten), zet Stichting Bootvluchteling zich in voor het beschermen en bevorderen van hun fundamentele rechten en belangen. Wij doen dit door rechtenschendingen en falend beleid vast te leggen, en krachtige en evidence-based verhalen te delen met beleidsmakers en besluitvormers.

Omstandigheden in landen en locaties waar we werken kunnen verschillen, maar de problemen waar mensen op de vlucht mee te maken krijgen, zijn vaak vergelijkbaar en geworteld in onbegrip en ineffectief beleid.

We streven ernaar effectief bij te dragen aan:

  • Eerlijke en gelijke toegang tot gezondheidszorg voor mensen op de vlucht. Inclusief langdurige zorg, toegang tot medicatie, specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun. 

  • Menswaardige leefomstandigheden die welzijn en gezondheid van mensen op de vlucht garanderen. Inclusief toegang tot veilig onderdak en huisvesting, voldoende voedsel en hulp (van NGO’s) en sociale ondersteuning.

  • Eerlijk en praktisch migratie- en asielbeleid, omdat huidig nationaal en internationaal beleid de problemen voor mensen op de vlucht vaak verergert.

RAAK BETROKKEN

Raak betrokken bij onze missie. Blijf op de hoogte van ons werk en word donateur. Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan