Psychologische hulp (MHPSS) Athene

Ons MHPSS-team in Athene biedt geestelijke gezondheidszorg en psychosociale zorg aan mensen met een migratie- of vlucht achtergrond, wonende in Athene. Ons team helpt en begeleidt deze mensen op hun weg om veerkrachtiger te worden. Om een nieuw leven op te bouwen.

Voor mensen met een vlucht achtergrond is het moeilijk om hun weg in Athene te vinden. De belangrijkste reden hiervoor is de toename van de bevolking daar (door de verplaatsing van de Griekse eilanden naar het vasteland) en de inkrimping en depopulatie van de kampen op het vasteland.

BEHOEFTE AAN CONTINUE ZORG

De moeilijkheden treden op op fundamenteel niveau: de plaatselijke taal, het vinden van huisvesting, het beschikken over voldoende middelen en de toegang tot ondersteunende diensten. In combinatie met het gebrek aan steun van de Griekse regering, vergroot dit de psychosociale problemen. Hierdoor verslechtert de geestelijke gezondheid van mensen, terwijl zij al gebukt gaan onder chronische stress en eerdere ervaringen met traumatische gebeurtenissen. Dit alles vergroot de behoefte aan gespecialiseerde ondersteuning. Met onze MHPSS-missie in Athene hopen we hen weer een stuk controle over hun leven te geven. Ons MHPSS-team biedt verschillende vormen van psychologische en psychosociale hulp. 

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Ons MHPSS-team bestaat uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en verschillende MHPSS-vrijwilligers. Zij bieden psychosociale ondersteuning aan mensen met een migratie- of vlucht achtergrond, die geen toegang hebben tot MHPSS-diensten en worden uitgesloten door het openbare gezondheidszorgsysteem. Het team biedt hulp aan in de vorm van individuele psychologische ondersteuning sessies, individueel casemanagement en PSS-groepsactiviteiten.

Vrijwilliger worden?

Persoonlijk herstel

Tijdens individuele- en groepssessies onderzoeken we samen met de begunstigden nieuwe manieren, levensvaardigheden en middelen die ze kunnen gebruiken om met moeilijkheden om te gaan en de eerste stappen naar persoonlijk herstel te zetten. Bovendien informeren wij hen en brengen hen in contact met passende diensten die aan hun behoeften voldoen. 

In gesprekken delen we kennis en concrete handvatten om mensen te helpen met hun mentale klachten om te gaan of de juiste hulp te vinden. We informeren hen en linken hen met passende hulp die aansluit op hun hulpvraag. Voor specifieke specialistische zorg, zoals psychiatrische zorg, verwijzen we door naar onze partnerorganisaties.

EMPOWERMENT

Het belangrijkste uitgangspunt van onze MHPSS-missie in Athene is empowerment. Wij streven ernaar de veerkracht van mensen te vergroten, waarbij we hun kennis en vaardigheden als uitgangspunt nemen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn samen te vatten in de afkorting EMAIL; Empower, Motivate, Accompany, Inform and Link. Ons MHPSS-team zet zich in om het zelfvertrouwen (Empower) van mensen met een vlucht- of migratieachtergrond te versterken, zodat zij hun leven in eigen hand nemen en hun rechten opeisen. Ze motiveren (Motivate) hen om hun leven op te bouwen en begeleiden, steunen en staan hen bij (Accompany) tijdens belangrijke procedures. Tot slot legt ons MHPSS-team mensen uit hoe de stedelijke context van Athene eruitziet (Inform) en verbindt (Link) ze hen aan verschillende relevante diensten in Athene.

TRAININGEN

Met onze gespecialiseerde trainingen brengen we medewerkers van andere organisaties kennis bij over het werken met mensen met een vluchtachtergrond. Zij hebben niet altijd de juiste kennis over met welke psychosociale problemen mensen op de vlucht worstelen. Door onze kennis over stress, trauma en copingstrategieën te delen, helpen we andere organisaties hun hulpverlening te verbeteren. Zo kunnen zij hun werk beter doen en gemakkelijker verbinding maken met de mensen waarmee ze werken. We geven onder andere trainingen over de psychosociale impact van migratie, trauma, omgaan met agressie en seksueel geweld.

Steun ons werk

Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht. We vragen je dan ook van harte om bij te dragen en onze psychosociale missie te steunen met een gift.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan