Psychologische hulp (MHPSS) Athene

Ons Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) team in Athene verleent diensten die zich richten op het welzijn van mensen op de vlucht (vluchtelingen en migranten) die in Athene wonen. Ons team ondersteunt hen om weerbaarder en onafhankelijker te worden.

Het aantal mensen in stedelijke gebieden is toegenomen doordat mensen van de Griekse eilanden naar het vasteland verplaatsen. Deze verschuiving komt door het tegengaan van overbevolking in de kampen, en het verkleinen van de kampen op de eilanden. Als gevolg hiervan hebben steeds meer mensen moeite om in Athene goed te kunnen aarden.

PSYCHOSOCIALE BEHOEFTEN

Mensen op de vlucht komen knelpunten en problemen tegen op verschillende niveaus. Op een basaal niveau: zij spreken de plaatselijke taal niet en ondervinden moeilijkheden bij het vinden van onderdak, het beschikken over voldoende middelen en de toegang tot ondersteunende diensten. In combinatie met het gebrek aan steun van de Griekse overheid vergroot dit de psychosociale problemen.  Omdat zij vaak al gebukt gaan onder chronische stress en gevolgen van eerdere traumatische gebeurtenissen, heeft dit geregeld gevolgen voor het geestelijk welzijn van de mensen. 

Ons MHPSS-team, bestaande uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en vrijwilligers met een beroep in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), biedt verschillende vormen van psychologische en psychosociale ondersteuning. Ons team werkt met een op kracht gebaseerde, integrale en multidisciplinaire aanpak om de weerbaarheid van mensen te vergroten, waarbij hun eigen kennis en vaardigheden als uitgangspunt worden genomen. Wij streven ernaar om mensen te bekrachtigen, motiveren, begeleiden, informeren en verbinden, zodat zij hun leven in eigen hand kunnen nemen en hun rechten kunnen opeisen. 

Ons MHPSS-team biedt psychosociale ondersteuning, zoals individuele psychologische ondersteunende sessies, individueel casemanagement en activiteiten in psychosociale ondersteuningsgroepen.

PSYCHOLOGISCHE STEUN

Wij bieden individuele psychologische steun, waarbij we de behoeften van individuen beoordelen en verschillende instrumenten gebruiken om hen te ondersteunen. Dat kan zijn door een luisterend oor te bieden, te voorzien in psycho-educatie en door handvatten te bieden waarmee mensen beter met hun uitdagingen kunnen omgaan. Het belangrijkste principe van ons programma in Athene is empowerment. Tijdens de gesprekken verkennen we nieuwe manieren, vaardigheden en middelen die ze kunnen gebruiken om problemen te tackelen en de eerste stappen te zetten naar persoonlijk herstel.

CASE MANAGEMENT

Wij zien dat veel mensen op de vlucht moeite hebben om hun weg te vinden in Athene en om toegang te krijgen tot ondersteunende diensten. Hierom bieden wij casemanagement aan waarbij onze maatschappelijk werker de behoeften beoordeelt, helpt bij het opstellen van actieplannen en ondersteuning biedt door mensen te informeren over en te koppelen aan passende diensten die aan hun behoeften voldoen.

PSYCHOSOCIALE GROEPSACTIVITEITEN

Ons team verzorgt ook groepsactiviteiten om het bewustzijn over welzijn en zelfzorg te vergroten en om de levensvaardigheden te verbeteren van mensen op de vlucht. Door groepsactiviteiten aan te bieden dragen we bij aan de bevordering van zelfzorg, de destigmatisering van het vragen om steun van psychosociale diensten en het aanreiken van instrumenten en middelen om met tegenslagen om te gaan.

VERSTERKING MHPSS-CAPACITEIT

De activiteiten rond het versterken van de MHPSS-capaciteit zijn gericht op andere professionals in Athene die actief zijn in vluchtelingenwerk. Ons doel is om basale MHPSS-concepten te introduceren bij niet GGZ gespecialiseerde professionals, hen kennis te laten maken met goede praktijkvoorbeelden en bronnen, en het bewustzijn te vergroten zodat relevante situaties sneller herkend en doorverwezen kunnen worden. Deze activiteiten vinden plaats in de vorm van interactieve trainingen waarbij we een veilige ruimte faciliteren voor zelfreflectie en uitwisseling van kennis en vaardigheden.

Steun ons werk

Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht. We vragen je dan ook van harte om bij te dragen en onze psychosociale missie te steunen met een gift.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan