Home Missie & Visie

Missie & Visie

Zo maken we impact

  • We bieden toegang tot essentiële zorg aan mensen op de vlucht die hiervan uitgesloten zijn. Dit doen we door het bieden van medische en psychosociale zorg, informatie, voorlichting en een veilige plek. We hebben daarbij persoonlijke aandacht voor iedereen en stellen de kernwaarden menselijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop. Zo dragen we bij aan de toename van het welzijn van mensen op de vlucht.
  • We dragen bij aan menswaardige opvang en humane leefomstandigheden. Door samenwerking met en capaciteitsversterking van andere organisaties om zo samen de beste zorg te bieden. En door lokale belangenbehartiging en het monitoren, rapporteren en voorkomen van mensenrechtenschendingen.
  • We zetten ons in voor een rechtvaardig en werkbaar Europees migratie- en asielbeleid. We lobbyen samen met partnerorganisaties bij de Nederlandse overheid en Europese instanties. Ook dragen we bij aan bewustwording van de realiteit waar mensen op de vlucht aan de randen van Europa mee geconfronteerd worden.

Onze missie

Stichting Bootvluchteling stelt mensen boven grenzen. We verlenen essentiële medische en psychosociale zorg aan mensen op de vlucht die hun toevlucht zoeken in Europa. Dat doen we aan de randen van Europa, waar toegang tot zorg ontbreekt. We zijn dichtbij en bieden menselijkheid, gelijkwaardigheid en een veilige haven te midden van inhumane en onveilige situaties. We behartigen de belangen van mensen op de vlucht en dragen zo bij aan menswaardige opvang en humane leefomstandigheden.

Onze visie

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, onderdrukking of vervolging, die veiligheid en bescherming zoeken in Europa, worden op een rechtvaardige en menswaardige manier opgevangen. Dat betekent: toegang tot essentiële medische en psychosociale zorg, een veilige plek en bescherming van rechten.

Onze waarden

We doen ons werk vanuit solidariteit met mensen op de vlucht die bescherming zoeken in Europa en bij aankomst geconfronteerd worden met een grimmige realiteit in plaats van veiligheid vinden. We doen ons werk met compassie; als mensen voelen we ons verbonden met mensen op de vlucht en zijn we nauw betrokken bij de uitdagingen die zij ervaren. Rechtvaardigheid is een belangrijke drijfveer: zolang systemen onmenselijk zijn, is er geen rechtvaardigheid en zetten wij ons in voor eerlijke en gelijke behandeling van iedereen. We hechten groot belang aan menselijkheid en gelijkwaardigheid; het waarborgen van toegang tot zorg voor ieder mens, ongeacht achtergrond of afkomst, en het verlenen van zorg waarin de mens centraal staat. Tenslotte zijn we onafhankelijk: we werken in aanvulling op en waar mogelijk in afstemming met autoriteiten, maar altijd volgens onze eigen visie en waarden.

Onze waarden zijn onze leidraad en vormen de basis voor onze missie en onze activiteiten. Onze waarden zijn geïntegreerd in alle aspecten van ons werk, van beleidsvorming tot de uitvoering van onze programma’s.

Hoe we werken

  • We bieden essentiële zorg aan de randen van Europa waar mensen op de vlucht verblijven onder inhumane omstandigheden. We zijn op plekken waar nauwelijks nog aandacht voor is, de omstandigheden steeds minder leefbaar zijn en hulpverlening afneemt. Op dit moment is dat in Griekenland.
  • Onze zorg bieden we zo toegankelijk mogelijk; we zijn dicht bij mensen op de vlucht. We werken in nauwe verbinding samen met de gemeenschappen die onze steun nodig hebben.
  • We zijn er voor de hele mens. In onze zorg is aandacht voor zowel lichamelijk als mentaal welzijn en onze medische en psychosociale zorg zijn zo veel mogelijk met elkaar geïntegreerd.
  • Door ter plaatse te zijn, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen, zien we wat van buitenaf verborgen blijft. We zijn ooggetuige en monitor.

 
 

    Die unieke rol gebruiken we om te rapporteren en zichtbaar te maken wat misgaat. Als onafhankelijke organisatie hebben we de autonomie en de verantwoordelijkheid om ons uit te spreken en zo misstanden en rechten schendingen te voorkomen.

  • We zijn sterk door onze vrijwillige professionals. Onze hulpverlening draait voor een belangrijk deel op de vrijwillige inzet van een steeds wisselend team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en support crew die een schat aan medische disciplines, expertise, kennis en ervaring meenemen. Zij maken het, samen met ons team van betaalde professionals, mogelijk om continuïteit en kwaliteit in onze zorg te waarborgen. Bovendien werken we nauw samen met mensen uit de gemeenschappen aan wie we zorg verlenen. Zij zijn van onschatbare waarde voor het waarborgen van de toegankelijkheid van onze zorg.

RAAK BETROKKEN

Raak betrokken bij onze missie. Word nu donateur en draag bij aan verandering. Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan