Home Missie & Visie

Missie & Visie

Onze impact

Wij dragen bij aan een rechtvaardig Europa waar mensen op de vlucht toegang hebben tot basisvoorzieningen en hun rechten worden beschermd. Dat doen we door:

  • het verbeteren van gezondheid, door medische en psychosociale zorg te bieden aan mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa;
  • bij te dragen aan menswaardige opvang en humane leefomstandigheden voor mensen op de vlucht, door samenwerking, lokale belangenbehartiging en capaciteitsversterking van lokale organisaties;
  • bij te dragen aan een eerlijk en werkbaar migratie- en asielbeleid, door belangenbehartiging in samenwerking met Europese partners.

Onze missie

Stichting Bootvluchteling zet zich in voor rechtvaardige behandeling van mensen op de vlucht die in Europa een nieuw thuis zoeken. Dat doen we door hun belangen te behartigen om zo bij te dragen aan een menswaardig opvangbeleid en heel praktisch door medische en psychosociale hulp te bieden aan de grenzen van Europa. 

Onze visie

Een rechtvaardig Europa, waar mensen op de vlucht op een solidaire en menswaardige manier opgevangen worden, zij veiligheid en toegang tot basisvoorzieningen hebben en waar hun rechten beschermd worden. 

RAAK BETROKKEN

Raak betrokken bij onze missie. Word nu donateur en draag bij aan verandering. Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan