Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over ons werk, onze standpunten of hoe je kunt helpen? In onze FAQ vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Heb je een vraag over ons werk, onze standpunten of hoe je kunt helpen? Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wat mooi dat je wilt helpen. Wij zoeken het hele jaar door vrijwilligers die ons in Griekenland kunnen helpen. Daarnaast help je ons erg met een donatie; als stichting leven wij van giften. Ook kun je een actie organiseren of op andere manieren aandacht vragen voor de situatie. Lees hier wat je allemaal kunt doen.

Wat fijn dat je vrijwilliger wilt worden. Op onze vacaturepagina kun je zien of er een functie is die bij jou past. Hier kun je je ook aanmelden. Als je aanmelding bij ons binnen is, nemen onze screeners binnen enkele dagen contact met je op.

Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor informatie over nieuwe acties en petities waaraan je kunt meedoen.

De meest actuele ontwikkelingen over ons werk kun je volgen op onze sociale media. Wij zijn actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Daarnaast kun je je inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief met de meest recente updates.

Wat fijn dat je medicatie wilt schenken. De benodigde medicatie op Lesbos wisselt vaak. Stuur een mail naar info@bootvluchteling.nl voor een actuele lijst. Stichting Bootvluchteling deelt geen goederen of kleding uit. Er zijn wel andere Nederlandse hulporganisaties die dit doen. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met Because We Carry of Christian Refugee Relief.

Op Lesbos is helaas geen ruimte voor stages of afstudeeronderzoeken. Voor ons werk vragen wij professionals met minimaal twee jaar werkervaring. Wij hebben te maken met een kwetsbare doelgroep met veelal een traumatische achtergrond. Wij willen hun privacy respecteren en hen niet onnodig belasten. Daarnaast heeft ons team op Lesbos helaas geen ruimte voor begeleiding.

In Nederland werken we met een klein team, waardoor stagiaires helaas niet vaak nodig zijn. Ook de mogelijkheid tot een afstudeeronderzoek is zeer beperkt. Staat er geen vacature uit, dan zijn wij op dit moment helaas niet op zoek naar een stagiair of onderzoeker.

Wat mooi dat je ons werk financieel wilt steunen. Je kunt eenmalig doneren of periodiek donateur worden. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om een gift voor meerdere jaren vast te leggen of ons als bedrijf of (kerkelijke) organisatie te steunen. Bekijk hier de mogelijkheden. Wordt je vraag hier niet beantwoord? Neem dan contact op met admin@bootvluchteling.nl.

Stichting Bootvluchteling biedt medische en psychosociale hulp. Alle giften ondersteunen het werk dat we doen. In onze jaarverslagen kun je lezen waar onze uitgaven uit bestaan.

Stichting Bootvluchteling is geen lid van Giro555. Giro555 bestaat uit elf grote Nederlandse hulporganisaties die over de hele wereld werkzaam zijn. Eén van de eisen waaraan je organisatie moet voldoen is een CBF-keurmerk. Dit is een erg kostbaar en intensief traject dat we nog niet hebben doorlopen. Daarnaast moet je als organisatie de mogelijkheid hebben om miljoenen verantwoord in te zetten en uit te geven aan één bepaalde (humanitaire) ramp. Met een begroting van 1,6 miljoen euro en twee lopende missies is onze organisatie daar nu nog te klein voor.

We onderzoeken momenteel of we in de toekomst kunnen voldoen aan de eisen voor het CBF-keurmerk. Mogelijk kunnen we in de toekomst dus wel geld ontvangen via Giro555. Tot die tijd blijven we ons, met hulp van onze donateurs, onverminderd inzetten voor mensen op de vlucht!

Wil je je periodieke gift verlagen of verhogen of de frequentie wijzigen? Of wil je je donatie helemaal stopzetten? Mail dan naar admin@bootvluchteling.nl. Dan verwerken we je wijziging zo spoedig mogelijk.

Is je bankrekeningnummer gewijzigd? Wij kunnen helaas niet automatisch van je nieuwe bankrekening incasseren. Mail je nieuwe bankrekeningnummer naar admin@bootvluchteling.nl.

Jazeker! Naast iDeal of een rechtstreekse bankoverschrijving kun je ook doneren via creditcard of PayPal. Ga hiervoor naar onze donatiepagina.

Ja, dit klopt! Als je je eenmalige of periodieke gift laat afschrijven wordt dit gedaan door Mollie; dit is onze incassopartner.

De hoofdrekening van Stichting Bootvluchteling is NL97 RBRB 0918 9326 37. Daarnaast heeft Stichting Bootvluchteling een Tikkie-account dat gekoppeld is aan NL60 ABNA 0249 9123 17.

Stichting Bootvluchteling biedt medische en psychosociale (nood)hulp aan mensen op de vlucht die anders worden vergeten. Op dit moment doen wij dit op het Griekse eiland Lesbos en in Athene. Lees hier meer over onze actuele werkzaamheden.

De hulp die wij bieden ondersteunt mensen op de vlucht. Onze medische en psychosociale hulp draagt bij aan een menswaardig bestaan. Daarnaast dragen wij actief bij aan beeldvorming, bewustwording en advocacy. Als dagelijkse getuigen van mensenrechtenschendingen voelen wij ons verantwoordelijk naar buiten te brengen wat wij zien en horen. Dit doen wij zowel in de (sociale) media als door te lobbyen op politiek niveau.

Onze stichting is begonnen om te voorzien in een dringende behoefte die nog niet werd vervuld door de bestaande hulporganisaties. We hebben gekozen voor hele concrete, praktische hulp ter plaatse, aan de kwetsbaarste mensen op de vlucht. Dat doen we waar mogelijk in samenwerking met de andere organisaties ter plaatse. In de afgelopen 8 jaar hebben wij een grote expertise ontwikkeld rondom medische en psychosociale hulp. Door ons hierop te focussen kunnen wij concreet verschil maken op de plekken waar dit het hardst nodig is.

Over de hele wereld zijn mensen op de vlucht. In een ideale situatie worden al deze mensen geholpen. Als stichting met beperkte draagkracht en middelen, moeten wij echter keuzes maken. Wij focussen ons op dit moment op het Griekse eiland Lesbos vanwege de acute nood en de gerichte hulp die wij hier kunnen bieden. Daarnaast bieden we hulp in Athene. In de toekomst zullen wij ons werkveld mogelijk verder uitbreiden.

Zo lang de behoefte blijft bestaan en wij de mensen en middelen hebben, blijven wij op Lesbos helpen. Op dit moment is het nog niet te overzien hoe lang dit nog zal zijn. In de toekomst zullen wij ons werkveld mogelijk uitbreiden dan wel verplaatsen en naar andere landen en regio’s.

Wij werken voornamelijk met onze eigen vrijwilligers, maar hebben daarnaast voortdurend overleg met organisaties zoals de UNHCR, Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, IRC en het Rode Kruis. Zo zijn we goed op de hoogte van elkaars plannen, doen we geen dingen dubbel en werken we samen waar mogelijk.

Wij pleiten voor betere leefomstandigheden in opvanglocaties, snellere asielprocedures en een beter en eerlijker Europees migratiebeleid ten aanzien van de doorstroom naar andere (Europese) landen. Duizenden mensen wachten nu maanden, soms zelfs jaren, in onzekerheid en onveiligheid op hun lot in een mensonwaardig kamp.

Wij vinden het belangrijk dat mensen eerder weten waar ze aan toe zijn en dat de doorstroom sneller gaat. Daarnaast moeten de leefomstandigheden in de opvanglocaties dringend worden verbeterd. Er moet toegang zijn tot medische zorg, eten drinken, veiligheid en een dak boven het hoofd; basale levensbehoeften die nu ernstig worden geschonden.

Tot slot pleiten wij voor relocatie. Teveel mensen moeten nu lang wachten in een kamp dat daar niet voor is bedoeld. De kampen op de Griekse eilanden waren bedoeld als doorstroomplek. Het is belangrijk dat alle landen in de Europese Unie hun verantwoordelijkheid nemen en samen zorgen voor een fatsoenlijk asiel- en migratiebeleid. Het kan niet zo zijn dat enkel de landen aan de grens van Europa voor de opvang van vluchtelingen opdraaien. Wanneer we de opvang goed verdelen, is er geen sprake van een crisis.

Als hulporganisatie ligt de grote oplossing helaas niet in onze handen. De échte verandering moeten vanuit de politiek komen. Wel doen wij alles wat we kunnen om hier invloed op uit te oefenen, door deel te nemen aan werkgroepen en acties op gebied van mensenrechten. Samen met andere ngo’s blijven wij aan de bel trekken bij regeringen en overheidsinstanties - hiermee blijven wij doorgaan zolang dit nodig blijft.

Uit onderzoek is allang gebleken dat van de zogenaamde ‘aanzuigende werking’ geen sprake is. Ter vergelijking: het bouwen van ziekenhuizen stimuleert ook geen mensen om ziek te worden. De slechte omstandigheden in de Griekse kampen zijn algemeen bekend. Toch blijven mensen vanwege de grote nood in hun land van herkomst genoodzaakt om de oversteek wagen. Bovendien heeft ieder mens recht op het aanvragen van asiel. Alle EU-lidstaten hebben ingestemd met een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Hierbij is door alle lidstaten afgesproken dat de procedures voor het toekennen van asielrecht eerlijk en effectief moeten verlopen. Zij dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De huidige situatie aan de randen van Europa druist regelrecht tegen deze afspraken in. Stichting Bootvluchteling vindt dit onacceptabel en komt op voor de rechten van deze mensen op de vlucht. Naast het bieden van medische en psychische zorg, maken wij ons hiervoor ook hard door van de situatie te getuigen in de (sociale) media en door te lobbyen op politiek niveau.

Stichting Bootvluchteling draait op basis van fondsen en (particuliere) donaties. Wij zijn een stichting en ontvangen geen subsidie vanuit de overheid. Voor de financiële en materiële donaties die wij ontvangen, wordt geen tegenprestatie gegeven. De donaties gebeuren op vrijwillige basis en zijn niet gebonden aan een agenda.

Stichting Bootvluchteling heeft een aantal medewerkers in dienst. Daarnaast beschikt de stichting over een bevlogen team van vrijwilligers, in Nederland én in Griekenland. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk en dekken grotendeels ook hun eigen kosten. Ook de Raad van Toezicht werkt op vrijwillige basis.

Financiële transparantie vinden wij heel belangrijk. Onze uitgaven en inkomsten vind je terug in de jaarverslagen op onze website. Heb je vragen over onze financiën? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan