Psychologische hulp (MHPSS) Lesbos

Onze psychologische hulpverleners op Lesbos richten zich op de psychische gezondheid van mensen op de vlucht. Wij zién mensen en komen echt dichtbij. Zo dragen wij bij aan compassie en menswaardigheid waar dit verloren dreigt te gaan.

Psychische nood

De behoefte aan hulp bij mentale klachten in RIC Mavrovouni, het vluchtelingenkamp op Lesbos waar wij werken, is ontzettend groot. Veel mensen worstelen met trauma’s. Daarnaast maken zij zich zorgen over hun toekomst en leiden het lange wachten en de onzekerheid tot stress. In onze kliniek zien wij bijna dagelijks mensen met klachten als paniekaanvallen en suïcidaliteit. Ons psychologische hulpteam, bestaande uit o.a. (vrijwillige) psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ, biedt verschillende vormen van hulp. Hierbij richten wij ons altijd op het vergroten van de eigen (draag)kracht van mensen.

Vrijwilliger worden?

Hulp aan volwassenen

De focus van onze psychologische hulpmissie op Lesbos ligt op het bieden van mentale ondersteuning aan volwassenen. Dit doen we in de vorm van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten gericht op stressvermindering en empowerment. De psychologische hulpmissie staat sterk in verbinding met onze medische hulpmissie. Mensen met mentale klachten zien wij meestal eerst in onze medische kliniek. Ons medisch team kan hen vervolgens doorverwijzen naar onze psychologische hulpverleners voor individuele- of groepsgesprekken.

Follow-ups

Wij bieden individuele hulp in de vorm van follow-up gesprekken met onze psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ. In deze gesprekken bieden we mensen psycho-educatie en concrete handvatten om met hun mentale klachten om te gaan. We bieden hen informatie en steun waarmee ze zelf direct iets kunnen. De follow-up gesprekken sluiten goed aan op onze groepsbijeenkomsten: mensen die we in de follow-ups zien, kunnen we voor meer hulp naar de groepen doorverwijzen. Voor specifieke specialistische zorg verwijzen we ook door naar onze partnerorganisaties.

Groepen

Momenteel bieden wij twee verschillende groepsbijeenkomsten aan. De kracht van een groep is dat deelnemers steun en herkenning bij elkaar kunnen vinden. Onze Stress Relief groepen richten zich op vermindering van psychologische en psychosomatische klachten bij mensen die veel stress ervaren, met behulp van mindfulness en ontspanningsoefeningen. In onze Wellbeing groep nodigen we mensen uit die problemen ervaren door trauma’s of uitzichtloosheid en zorgen over de toekomst. We focussen niet op de problemen maar op het (leren) inzetten van kennis en vaardigheden die mensen al bezitten. We bespreken universele thema’s zoals verbondenheid, hoop, identiteit, zingeving en empowerment. Dit doen we aan de hand van de Method for the Empowerment of Trauma Survivors Open Groups (METS OG).

Positieve psychologie

De METS OG-methode is gebaseerd op positieve psychologie. Om te voorkomen dat trauma’s worden opengelegd die wij niet kunnen behandelen, gaan we bewust niet te diep in op persoonlijke problemen en verhalen. Veel mensen kampen met dusdanige psychische littekens dat voor behandeling eerst een veilige, stabiele basis nodig is. Het kamp is hiervoor niet de juiste plek.

Coaching tolken

Tot slot bieden we coaching aan de tolken van ons ground team, vrijwilligers die in het kamp wonen en als tolk helpen in onze medische kliniek. Het vertalen van medische consulten en follow-up gesprekken is een pittige en regelmatig (emotioneel) confronterende job. In persoonlijke coachingsgesprekken en groepsintervisie staan we hierbij stil en bieden we onze tolken ruimte om hierover te praten. We geven praktische handvatten mee op gebied van werk, persoonlijk welzijn of andere onderwerpen die ter sprake komen. Op deze manier ondersteunen we onze tolken direct en persoonlijk in hun waardevolle werk.

Steun ons werk

Alleen met jouw hulp kunnen we blijven klaarstaan voor mensen op de vlucht. We vragen je dan ook van harte om bij te dragen en onze psychosociale missie te steunen met een gift.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan