Home Privacystatement

Privacystatement

Stichting Bootvluchteling verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:

de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
data verkregen naar aanleiding van jouw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van jouw gegevens

Stichting Bootvluchteling houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij de stichting betrokken zijn, maar geen donateur zijn.

Stichting Bootvluchteling roept haar donateurs en relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting. Het werk van Stichting Bootvluchteling wordt voornamelijk gefinancierd door giften van fondsen en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer) om je gericht te kunnen informeren over ons werk, om je te vragen om financiële ondersteuning daarvan en om giften te incasseren.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief en wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Deze informatie wordt verzameld via een aanmeldformulier of een (papieren) machtigingsformulier.

Stichting Bootvluchteling maakt in principe geen gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. Incidenteel (maximaal 3 keer per jaar) maken wij gebruik van een externe partij die een mailing verstuurd naar hun adressenbestand met e-mailadressen van kerken in Nederland.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Bootvluchteling heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Wijzigingen kun je per e-mail doorgeven aan de administratie van Stichting Bootvluchteling: info@bootvluchteling.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Bootvluchteling is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over je persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per e-mail of per brief voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Bootvluchteling, postbus 8036, 6710 AA in Ede.

E-mail

Wanneer je als abonnee van onze nieuwsbrief, als donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Stichting Bootvluchteling hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd, om je op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Stichting Bootvluchteling maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of de links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kan Stichting Bootvluchteling haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op de interesses van de lezers. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen. De verzamelde informatie is niet terug te leiden naar individuen, maar geeft ons een algemeen beeld.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je je op elk moment
afmelden bij de administratie van Stichting Bootvluchteling (info@bootvluchteling.nl). Ook staat onder elke nieuwsbrief een knop waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Contact met donateurs en relaties

Stichting Bootvluchteling informeert donateurs en relaties over haar werk via de website, per e-mail en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Stichting Bootvluchteling te steunen door een financiële bijdrage of om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de stichting.

Bezoek aan onze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Copyright foto’s

Wij gebruiken foto’s of ander beeldmateriaal als onderdeel van onze site. Op alle foto’s op onze website zijn auteursrechten van toepassing. Voor het gebruik van onze foto’s moet dus toestemming gevraagd worden. Wie zonder toestemming een foto gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of wat dan ook.

Beveiliging

Stichting Bootvluchteling heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Stichting Bootvluchteling behoudt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan